SGU MIljöövervakning i sediment, Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Resultat provtagningar i sediment i Mälaren från provtagningar utförda av SGU.
Ej granskad
Sötvatten
Annat
2001
-
0
Västmanland
2015-02-26 14:03
2015-02-26 15:24
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 10G0013 Galten SE659010-565148 10G0013 Galten Mälaren-Galten Norrström
2 10G0016 Galten, kvicksund SE659214-572563 10G0016 Galten, kvicksund Mälaren-Galten Norrström
3 10H0002 Granfjärden SE659877-601266 10H0002 Granfjärden Mälaren-Granfjärden Norrström
4 11G0004 Västerås hamnomr. SE660597-588156 11G0004 Västerås hamnomr. Mälaren-Västerås hamnomr Norrström
5 11H0016 Oxfjärden SE660077-609433 11H0016 Oxfjärden Mälaren-Oxfjärden Norrström
6 11H0027 Oxfjärden SE660198-608939 11H0027 Oxfjärden Mälaren-Oxfjärden Norrström