Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
VER, Verifieringsövervakning
2008
2020
Pågående
Västra Götaland
2015-03-10 08:36
2021-06-03 14:44
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bro G:a väg 45 SE641060-127270 Bro G:a väg 45 Lärjeån från mynningen i Göta älv till Gråbo Göta älv
2 Hagån SE645370-125380 Hagaån Hagån Kustområde
3 Henån SE646425-125776 Henån Henån Kustområde
4 Klevaån SE646550-126205 Klevaån Kleveån - Grindsbyvattnets utlopp till mynningen i havet Kustområde
5 Kvillebäcken Hökälla SE641006-127017 Kvillebäcken, Hökalla Kvillebäcken Göta älv
6 Lerumsån, Björkvadet SE646194-129746 Lerumsån (SL 4), Björkvadet Lerumsån - sammanflödet Visslaån och Lerån / järnvägsbron till Skalltorp Göta älv
7 Lidan Lidköping SE648892-134530 Lidan Lidköping Lidan - Lovene till Lidköping Göta älv
8 Lillån, Holmen SE650128-130982 Lillån, Holmen Lillån Göta älv
9 Lillån, Lunneberg SE645700-128993 Lillån (SL 2), Lunneberg Lillån - mynningen till biflöde vid Rommele Göta älv
10 Lökholmsbäcken SE655222-123279 Lökholmsbäcken Lökholmsbäcken Kustområde
11 Mellbyån inlopp Anten SE644484-130505 Mellbyån inlopp Anten Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena Göta älv
12 Säbyån SE644085-125235 Säbyån Säby å Kustområde
13 Varekilsån (7b) SE645177-125975 Varekilsån Varekilsån Kustområde
14 Visslaån, Gullered SE646006-129776 Visslaån (SL 5), Gullered Visslaån Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Afsån - västra grenen SE646148-133243 Afsån - västra grenen Afsån - västra grenen Göta älv
2 Almnäsbäcken, Almnäs SE645941-140904 Almnäsbäcken, Almnäs Almnäsbäcken Motala ström
3 Bakerödsbäcken SE645918-127196 Bakerödsbäcken Bakerödsbäcken Kustområde
4 Biflöde till Vättlandsån, Valex SE654030-124445 Biflöde till Vättlandsån, Valex Biflöde till Vättlandsån, Valex till Tolvmanstegen Strömsån
5 Brattorpsån SE645561-128291 Brattorpsån Brattorpsån Göta älv
6 Brodalsbäcken SE640794-128151 Brodalsbäcken Brodalsbäcken Göta älv
7 Brodalsbäcken, Hamra kulle SE640926-128213 Brodalsbäcken, Hamra kulle Brodalsbäcken Göta älv
8 Bäck från Stora Delsjön, Orangerigatan SE640347-127326 Bäck från Stora Delsjön, Orangerigatan Bäck från Stora Delsjön Göta älv
9 Bäck via Gånghester, Borås SE640182-132971 Bäck via Gånghester, Borås Lillån (till centrala Borås) Viskan
10 Bäck vid Ripelången SE643875-136186 Bäck vid Ripelången Bäck vid Ripelången Göta älv
11 Dalbäcken (till Viskan) SE635906-129749 Dalbäcken (till Viskan) Dalbäcken (till Viskan) Viskan
12 Erlandstorpabäcken SE645717-140817 Erlandstorpabäcken Erlandstorpabäcken Motala ström
13 Forsnäsån SE654380-131653 Forsnäsån Forsnäsån Göta älv
14 Forsån SE643364-128626 Forsån Forsån Göta älv
15 Gatebäcken SE646785-141293 Gatebäcken Gatebäcken Motala ström
16 Grimån SE651695-125226 Grimån Grimån Enningdalsälven
17 Grönå, Blinneberg SE643735-128843 Grönå, Blinneberg Grönå - uppströms Söråns anslutning Göta älv
18 Gundleboån, Gundlebo SE647536-128833 Gundleboån, Gundlebo Gundleboån Bäveån
19 Gärebäcken SE647966-140554 Gärebäcken Gärebäcken Göta älv
20 Göta kanal, Hajstorp SE651514-140174 Göta kanal, Hajstorp Göta kanal Göta älv
21 Hajumsälven, Bronäset SE650938-126457 Hajumsälven, Bronäset Hajumsälven, nedströms Brattöälven Örekilsälven
22 Hajumsälven, nedströms Sannesjön, Ed SE651052-127125 Hajumsälven, nedströms Sannesjön, Ed Hajumsälven, nedströms Sannesjön Örekilsälven
23 Hakerudsälven, Lövnäs SE648905-129041 Hakerudsälven, Lövnäs Hakerudsälven Göta älv
24 Havrabäcken, Gimmene SE644040-138533 Havrabäcken, Gimmene Havrabäcken Göta älv
25 Hogdalsbäcken SE655375-123750 Hogdalsbäcken Kustområde
26 Holmsån (Kvarnälven), Nygård SE652089-130434 Holmsån (Kvarnälven), Nygård Holmsån (Kvarnälven) Göta älv
27 Hämmensån, Ödegården SE653994-124348 Hämmensån, Ödegården Hämmensån - Prästtorp till Hårdängen Strömsån
28 Intagsbäcken, Gödeberg SE639069-127872 Intagsbäcken, Gödeberg Intagsbäcken Kungsbackaån
29 Jungån SE647688-134021 Jungån Jungån Göta älv
30 Karls grav, Vänersborg SE647593-129655 Karls grav, Vänersborg Karls grav Göta älv
31 Klevaån, Myckleby SE646084-126232 Klevaån, Myckleby Kleveån - uppströms Grindsbyvattnet Kustområde
32 Knarrbyån, Fengerfors SE654487-130855 Knarrbyån, Fengerfors Knarrbyån - mellan Knarrbysjön och Ärr Göta älv
33 Kobbungbäcken SE655911-123726 Kobbungbäcken Kobbungbäcken Kustområde
34 Kolbuxerödsbäcken SE645998-125231 Kolbuxerödsbäcken Kustområde
35 Kolån, Hällebäck SE650612-130045 Kolån, Hällebäck Kolån Göta älv
36 Krokån, Kutterud SE650306-130114 Krokån, Kutterud Krokån - Dälpans inflöde till Kolåns inflöde Göta älv
37 Kvillebäcken/Lillhagsbäcken nedre         SE641062-127034 Kvillebäcken/Lillhagsbäcken nedre Kvillebäcken Göta älv
38 Kvillen, Brunstorp SE641610-126739 Kvillen, Brunstorp Kvillen Kustområde
39 Kvillen, Lerbäck SE641280-127015 Kustområde
40 Kåbäcken SE640748-128160 Kåbäcken Kåbäcken Göta älv
41 Lerdalsälven, Bjälkebräcka SE651550-127261 Lerdalsälven, Bjälkebräcka Lerdalsälven Örekilsälven
42 Lidan, Grolanda SE644103-135534 Lidan, Grolanda Lidan - Ripelången till Johannelund Göta älv
43 Lillån, Forsby SE647609-139029 Lillån, Forsby Lillån vid Igelstorp Göta älv
44 Luttran, Frösve SE648781-138784 Luttran, Frösve Luttran Göta älv
45 Långevallsbäcken SE650394-125218 Långevallsbäcken Långevallsbäcken Enningdalsälven
46 Munkabäcken, Äle SE647504-137191 Munkabäcken, Äle Munkabäcken Göta älv
47 Nordån, Björnsgården SE641585-134618 Nordån, Björnsgården Nordån Viskan
48 Nossan - ost Fåglum SE644866-132198 Nossan - ost Fåglum Nossan - ost Fåglum Göta älv
49 Ryksbäcken, Ryk SE643562-128798 Ryksbäcken, Ryk Ryksbäcken Göta älv
50 Röbackaån SE642730-128669 Röbackaån Röbackaån Göta älv
51 Rödsvattenån SE646101-124993 Rödsvattenån Rödsvattenån Kustområde
52 Rödsvattenån uppströms Rödsvatten SE645994-125182 Rödsvattenån uppströms Rödsvatten Rödsvattenån uppströms Rödsvatten Kustområde
53 Slafsan, Hornborga SE646595-137072 Slafsan, Hornborga Slafsan/Hornborgaån från mynningen i Hornborgasjön till Valtorp Göta älv
54 Solbergsån - mynningen till Braseröd, Solberg SE643154-127906 Solbergsån - mynningen till Braseröd, Solberg Solbergsån - mynningen till Braseröd Göta älv
55 Stenebybäcken, Tången SE649273-126858 Stenebybäcken, Tången Stenebybäcken Örekilsälven
56 Stenungeå SE644614-126602 Stenungeå Stenungeå Kustområde
57 Stora Ån SE639716-126811 Stora Ån Stora Ån Kustområde
58 Storebergsån, Storeberg SE648749-132581 Storebergsån, Storeberg Storebergsån - mynningen i Vänern till Almetorp Göta älv
59 Storebäcken, Norrkärrskvarnen SE648380-141907 Storebäcken, Norrkärrskvarnen Storebäcken Motala ström
60 Säveån - Brodalen till Aspens utlopp SE640827-128281 Säveån - Brodalen till Aspens utlopp Säveån - Brodalen till Aspens utlopp Göta älv
61 Säveån - Olskroken till Brodalen SE640732-127885 Säveån - Olskroken till Brodalen Säveån - Olskroken till Brodalen Göta älv
62 Söneån SE649338-133479 Söneån Söneån Göta älv
63 Sördalsån SE645398-125541 Sördalsån Kustområde
64 Träsvallälven SE650491-124048 Träsvallälven Träsvallälven Kustområde
65 Tvetabäcken (Öredalsån) SE648103-135644 Tvetabäcken (Öredalsån) Öredalsån Göta älv
66 Tvärån, Härsjödammsvägen SE640223-129275 Tvärån, Härsjödammsvägen Tvärån Göta älv
67 Vadbäcken, Vika SE639400-129652 Vadbäcken, Vika Vadbäcken Kungsbackaån
68 Vimleån - mellan inflöde i Nossan och Sämsjön SE643857-134153 Vimleån - mellan inflöde i Nossan och Sämsjön Vimleån - mellan inflöde i Nossan och Sämsjön Göta älv
69 Värmlands ned bro SE654675-123729 Värmlands ned bro Blomsholmsbäcken
70 Västerlandaån, Kvarnen SE644760-128266 Västerlandaån, Kvarnen Bäck med Rödvattnet och Västersjön Göta älv
71 Vättlandsån - mynningen i Strömsvattnet till sammanflödet med Hämmensån SE654174-123857 Vättlandsån - mynningen i Strömsvattnet till sammanflödet med Hämmensån Vättlandsån - mynningen i Strömsvattnet till sammanflödet med Hämmensån Strömsån
72 Åkerströmsån SE646560-129003 Åkerströmsån Göta älv
73 Öredalsån SE648703-135293 Öredalsån Öredalsån Göta älv
74 Örekilsälven, Restad SE651207-126582 Örekilsälven, Restad Örekilsälven - Hajumsälvens inflöde till Töftedalsåns inflöde Örekilsälven
75 Öxnevallabäcken (till Viskan) SE636466-130375 Öxnevallabäcken (till Viskan) Öxnevallabäcken (till Viskan) Viskan