Kiselalgsundersökningar i Västra Götalands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
VER, Verifieringsövervakning
2008
2017
Avslutat
Västra Götaland
2015-03-10 08:36
2017-10-20 15:24
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bro G:a väg 45 SE641060-127270 Bro G:a väg 45 Lärjeån från mynningen i Göta älv till Gråbo Göta älv
2 Hagån SE645370-125380 Hagaån Hagån Kustområde
3 Henån SE646425-125776 Henån Henån Kustområde
4 Klevaån SE646550-126205 Klevaån Kleveån - Grindsbyvattnets utlopp till mynningen i havet Kustområde
5 Kvillebäcken Hökälla SE641006-127017 Kvillebäcken, Hökalla Kvillebäcken Göta älv
6 Lerumsån, Björkvadet SE646194-129746 Lerumsån (SL 4), Björkvadet Lerumsån - sammanflödet Visslaån och Lerån / järnvägsbron till Skalltorp Göta älv
7 Lidan Lidköping SE648892-134530 Lidan Lidköping Lidan - Lovene till Lidköping Göta älv
8 Lillån, Holmen SE650128-130982 Lillån, Holmen Lillån Göta älv
9 Lillån, Lunneberg SE645700-128993 Lillån (SL 2), Lunneberg Lillån - mynningen till biflöde vid Rommele Göta älv
10 Mellbyån inlopp Anten SE644484-130505 Mellbyån inlopp Anten Mellbyån - mynningen i Anten till källområdena Göta älv
11 Säbyån SE644085-125235 Säbyån Säby å Kustområde
12 Varekilsån (7b) SE645177-125975 Varekilsån Varekilsån Kustområde
13 Visslaån, Gullered SE646006-129776 Visslaån (SL 5), Gullered Visslaån Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Afsån - västra grenen SE646148-133243 Afsån - västra grenen Afsån - västra grenen Göta älv
2 Bakerödsbäcken SE645918-127196 Bakerödsbäcken Bakerödsbäcken Kustområde
3 Brattorpsån SE645561-128291 Brattorpsån Brattorpsån Göta älv
4 Brodalsbäcken SE640794-128151 Brodalsbäcken Brodalsbäcken Göta älv
5 Brodalsbäcken, Hamra kulle SE640926-128213 Brodalsbäcken, Hamra kulle Brodalsbäcken Göta älv
6 Bäck vid Ripelången SE643875-136186 Bäck vid Ripelången Bäck vid Ripelången Göta älv
7 Dalbäcken (till Viskan) SE635906-129749 Dalbäcken (till Viskan) Dalbäcken (till Viskan) Viskan
8 Erlandstorpabäcken SE645717-140817 Erlandstorpabäcken Erlandstorpabäcken Motala ström
9 Forsnäsån SE654380-131653 Forsnäsån Forsnäsån Göta älv
10 Forsån SE643364-128626 Forsån Forsån Göta älv
11 Gatebäcken SE646785-141293 Gatebäcken Gatebäcken Motala ström
12 Grimån SE651695-125226 Grimån Grimån Enningdalsälven
13 Grönå, Blinneberg SE643735-128843 Grönå, Blinneberg Grönå - uppströms Söråns anslutning Göta älv
14 Gundleboån, Gundlebo SE647536-128833 Gundleboån, Gundlebo Gundleboån Bäveån
15 Gärebäcken SE647966-140554 Gärebäcken Gärebäcken Göta älv
16 Hajumsälven, Bronäset SE650938-126457 Hajumsälven, Bronäset Hajumsälven, nedströms Brattöälven Örekilsälven
17 Hakerudsälven, Lövnäs SE648905-129041 Hakerudsälven, Lövnäs Hakerudsälven Göta älv
18 Havrabäcken, Gimmene SE644040-138533 Havrabäcken, Gimmene Havrabäcken Göta älv
19 Jungån SE647688-134021 Jungån Jungån Göta älv
20 Klevaån, Myckleby SE646084-126232 Klevaån, Myckleby Kleveån - uppströms Grindsbyvattnet Kustområde
21 Kobbungbäcken SE655911-123726 Kobbungbäcken Kobbungbäcken Kustområde
22 Kolbuxerödsbäcken SE645998-125231 Kolbuxerödsbäcken Kustområde
23 Kolån, Hällebäck SE650612-130045 Kolån, Hällebäck Kolån Göta älv
24 Krokån, Kutterud SE650306-130114 Krokån, Kutterud Krokån - Dälpans inflöde till Kolåns inflöde Göta älv
25 Kvillebäcken/Lillhagsbäcken nedre         SE641062-127034 Kvillebäcken/Lillhagsbäcken nedre Kvillebäcken Göta älv
26 Kvillen, Brunstorp SE641610-126739 Kvillen, Brunstorp Kvillen Kustområde
27 Kvillen, Lerbäck SE641280-127015 Kustområde
28 Kåbäcken SE640748-128160 Kåbäcken Kåbäcken Göta älv
29 Kärrebergsån SE645398-125541 Kärrebergsån Kärrebergsån Kustområde
30 Lerdalsälven, Bjälkebräcka SE651550-127261 Lerdalsälven, Bjälkebräcka Lerdalsälven Örekilsälven
31 Lidan, Grolanda SE644103-135534 Lidan, Grolanda Lidan - Ripelången till Johannelund Göta älv
32 Lillån, Forsby SE647609-139029 Lillån, Forsby Lillån vid Igelstorp Göta älv
33 Luttran, Frösve SE648781-138784 Luttran, Frösve Luttran Göta älv
34 Långevallsbäcken SE650394-125218 Långevallsbäcken Långevallsbäcken Enningdalsälven
35 Nossan - ost Fåglum SE644866-132198 Nossan - ost Fåglum Nossan - ost Fåglum Göta älv
36 Ryksbäcken, Ryk SE643562-128798 Ryksbäcken, Ryk Ryksbäcken Göta älv
37 Rödsvattenån SE646101-124993 Rödsvattenån Rödsvattenån Kustområde
38 Rödsvattenån uppströms Rödsvatten SE645994-125182 Rödsvattenån uppströms Rödsvatten Rödsvattenån uppströms Rödsvatten Kustområde
39 Slafsan, Hornborga SE646595-137072 Slafsan, Hornborga Slafsan/Hornborgaån från mynningen i Hornborgasjön till Valtorp Göta älv
40 Stenungeå SE644614-126602 Stenungeå Stenungeå Kustområde
41 Stora Ån SE639716-126811 Stora Ån Stora Ån Kustområde
42 Storebergsån, Storeberg SE648749-132581 Storebergsån, Storeberg Storebergsån - mynningen i Vänern till Almetorp Göta älv
43 Strane Å SE645212-125019 Strane Å Strane å Kustområde
44 Säveån - Brodalen till Aspens utlopp SE640827-128281 Säveån - Brodalen till Aspens utlopp Säveån - Brodalen till Aspens utlopp Göta älv
45 Säveån - Olskroken till Brodalen SE640732-127885 Säveån - Olskroken till Brodalen Säveån - Olskroken till Brodalen Göta älv
46 Söneån SE649338-133479 Söneån Söneån Göta älv
47 Träsvallälven SE650491-124048 Träsvallälven Träsvallälven Kustområde
48 Tvetabäcken (Öredalsån) SE648103-135644 Tvetabäcken (Öredalsån) Öredalsån Göta älv
49 Vimleån - mellan inflöde i Nossan och Sämsjön SE643857-134153 Vimleån - mellan inflöde i Nossan och Sämsjön Vimleån - mellan inflöde i Nossan och Sämsjön Göta älv
50 Västerlandaån, Kvarnen SE644760-128266 Västerlandaån, Kvarnen Bäck med Rödvattnet och Västersjön Göta älv
51 Vättlandsån - mynningen i Strömsvattnet till sammanflödet med Hämmensån SE654174-123857 Vättlandsån - mynningen i Strömsvattnet till sammanflödet med Hämmensån Vättlandsån - mynningen i Strömsvattnet till sammanflödet med Hämmensån Strömsån
52 Åkerströmsån SE646560-129003 Åkerströmsån Göta älv
53 Öredalsån SE648703-135293 Öredalsån Öredalsån Göta älv
54 Öxnevallabäcken (till Viskan) SE636466-130375 Öxnevallabäcken (till Viskan) Öxnevallabäcken (till Viskan) Viskan