VER, verifiering av grundvattenkemi i Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
VER, Verifieringsövervakning
2009
-
Pågående
Västernorrland
2015-03-25 10:48
2018-05-16 14:43
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Angsta SE624594-166322 Angsta Bollsta Kustområde
2 Bjästatjärn SE701400-163500 Nätraån
3 Bredånger SE625509-160376 Nätraån
4 Docksta SE617667-170925 Docksta Kustområde
5 Ede SE624015-172904 Ede, Stöde Ljungan
6 Edsele SE623739-164657 Edsele Ångermanälven
7 Gerdal SE624497-168692 Moälven
8 Gideå-Näset SE615776-160654 Gideå-Örnsköldsviks flygplats Gideälven
9 Granvåg SE620236-168610 Forsmo-Västgranvåg Ångermanälven
10 Grönsta SE620781-166422 Ljunganåsen Grönsta Ljungan
11 Gålnäs SE620100-162785 Själevadfjärden-Själevad Moälven
12 Helgum SE617042-170202 Helgum Ångermanälven
13 Hjältan SE618840-164134 Hjältan-Gösunda Ljungan
14 Johannisberg SE625126-168565 Sillre-Johannisberg (Borgsjön) Ljungan
15 Lagfors SE622128-162050 Lagfors-Godsen Indalsälven
16 Liden SE695322-591377 Indalsälven
17 Matfors SE615701-169191 Matfors Rude Ljungan
18 Mjällom SE627194-163528 Mjällom Kustområde
19 Moliden SE621534-165388 Moliden Moälven
20 Moradal SE645790-173478 Moradal
21 Nedansjö SE618713-168940 Nedansjö Ljungan
22 Nolby SE616010-166647 Ljungan
23 Nordingrå SE619041-160224 Nordingrå Kustområde
24 Norrflärke SE617123-159685 Agnsjön-Norrflärke Moälven
25 Ramsele SE623592-171849 Ramsele Ångermanälven
26 Wifsta SE624424-171871 Vivstavarv-Gistaholmarna Indalsälven
27 Viksjö SE615462-171701 Linnamon-Viksjö-Tunbodarna Indalsälven
28 Österforse SE619272-167521 Bäckaskog, Österforse Ångermanälven