VER, Grundvatten 2009, Gävleborgs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verifiering av miljögifter, metaller och läkemedelsrester i grundvattenförekomster. Passiva provtagare användes i samtliga provtagningslokaler, olika ämnesgrupper analyserades i 20talet stationer.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
SCR, Screening
2009
2009
Avslutat
2016-04-28 13:50
2016-09-22 14:09

Provtagning av miljögifter med passiva provtagare samt vattenprover basparametrar i grundvatten. En screeningsomgång innan verifiering av riskklassade objekt.
Undersökningstyper
Startår 2009 Slutår 2009
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2009 2009 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 2009 2009 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2009 2009 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel 2009 2009 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2009 2009 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2009 2009 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2009 2009 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 2009 2009 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 2009 2009 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2009 2009 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 2009 2009 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat + nitrit 2009 2009 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Toluen 2009 2009 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Etylbensen 2009 2009 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Xylen 2009 2009 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,1,1-Trikloretan 2009 2009 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,1,2-Trikloretan 2009 2009 En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning