EBH Kust, Västerbottens län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar i samband med utredningar av efterbehandlingsobjekt vid kusten.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Annat
2012
-
Pågående
Västerbotten
2016-12-16 13:40
2020-01-21 09:50
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Holmsund Sediment 11 SE707463-172468 Holmsund Sediment 11 Sed11 Österfjärden Ligger utanför HARO
2 Holmsund Sediment 26 SE707487-172473 Holmsund Sediment 26 Sed26 Österfjärden Ligger utanför HARO
3 Holmsund Sediment 27 SE707487-172474 Holmsund Sediment 27 Sed27 Österfjärden Ligger utanför HARO
4 Norrbyskär, 1Sed1 SE705628-170211 1Sed1 Örefjärden Ligger utanför HARO
5 Norrbyskär, 1Sed2 SE705639-170210 1Sed2 Örefjärden Ligger utanför HARO
6 Norrbyskär, 1Sed3 SE705623-170236 1Sed3 Örefjärden Ligger utanför HARO
7 Norrbyskär, 1Sed4 SE705641-170227 1Sed4 Örefjärden Ligger utanför HARO
8 Norrbyskär, 1Sed5 SE705640-170212 1Sed5 Örefjärden Ligger utanför HARO
9 Norrbyskär, 1Sed6 SE705646-170212 1Sed6 Örefjärden Ligger utanför HARO
10 Norrbyskär, 3Sed1 SE705490-170229 3Sed1 Örefjärden SE2659
11 Norrbyskär, 3Sed2 SE705511-170197 3Sed2 Örefjärden Ligger utanför HARO
12 Norrbyskär, 8Sed1 SE705668-170225 8Sed1 Örefjärden Ligger utanför HARO
13 Norrbyskär, Sed1 SE705622-170233 Sed1 Örefjärden
14 Norrbyskär, Sed2 SE705629-170217 Sed2 Örefjärden
15 Norrbyskär, Sed3 SE705599-170195 Sed3 Örefjärden
16 Norrbyskär, Sed4 SE705592-170202 Sed4 Örefjärden
17 Norrbyskär, Sed5 SE705594-170208 Sed5 Örefjärden
18 Norrbyskär, Sed6 SE705589-170209 Sed6 Örefjärden
19 Norrbyskär, Sed7 SE705577-170208 Sed7 Örefjärden
20 Norrbyskär, Sed8 SE705561-170210 Sed8 Örefjärden
21 Norrbyskär, Sed9 SE705535-170216 Sed9 Örefjärden