RK, Lavergruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll i samband med efterbehandlingsåtgärder (utrivning av dammsjön) vid den nedlagda koppargruvan i Laver, Älvsbyns kommun. Brytningen var igång mellan åren 1936-1946. Mineraliseringen utgjordes av sulfidmalm som dominerades av kopparkis med inslag av andra värdemetaller, som silver och guld.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
2012
-
Pågående
Norrbotten
2017-01-04 12:29
2017-01-04 12:54

Recipientkontroll Lavergruvan
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2012 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Hydrologisk regim vattendrag 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Vattenflöde vattendrag 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Bly och blyföreningar 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Nickel och nickelföreningar 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Särskilda förorenande ämnen 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Arsenik 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Krom 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Zink 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Koppar 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Salthaltsförhållanden 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Konduktivitet 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Försurning 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
pH 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Sulfat 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Kalcium 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Kobolt 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Kalium 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Natrium 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Suspenderade ämnen 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Magnesium 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Oorganiskt aluminium 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB
Totalaluminium 2012 - Fler än 20 gånger per år Boliden AB