RMÖ, Gävleborgs län, Dioxiner i strömming

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Strömmingar samlades in från ett 30-tal lokaler under 2004 och analyserades utifrån dioxiner, furaner och dioxinlika PCB:er i muskel. Syftet var att undersöka geografiska skillnader i Bottniska viken, säsongsmässiga skillnader och tillståndet jämfört mot rådande gränsvärde samt skillnader i fetthalt.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2004
2004
Avslutat
Västerbotten
2017-01-10 17:10
2017-04-28 15:15
  • Det finns inga flaggor för den valda kategorien
  • Det finns inga stationer med särskild användning i detta övervakningsprogram