VER, Östergötlands län, sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Östergötlands län
VER, Verifieringsövervakning
2017
-
Pågående
Östergötland
Kalmar
2017-11-27 13:33
2021-05-07 15:51
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bocksjön SE650315-145582 Bocksjön Bocksjön Motala ström
2 Byngaren, södra delen SE646150-154305 Byngaren, södra delen Byngaren Söderköpingsån
3 Djupsjön SE645401-155795 Kustområde
4 Gåsen SE645546-155105 Gåsen Kustområde
5 Hallebysjön SE647816-151096 Hallebysjön Hallebysjön Motala ström
6 Hemsjön SE646923-151555 Hemsjön Söderköpingsån
7 Hulsjön SE644592-155811 Hulsjön Kustområde
8 Hällerstadsjön SE647982-151999 Hällerstadsjön Hällerstadsjön Söderköpingsån
9 Högvedssjön SE645010-155370 Högvedssjön Kustområde
10 Hövern SE647161-151718 Hövern Söderköpingsån
11 Hövern SE647191-151608 Hövern Hövern Söderköpingsån
12 Lien SE651441-148059 Lien Motala ström
13 Ljungssjön SE648952-147946 Ljungssjön Ljungssjön Motala ström
14 Mellanjuten SE652216-150102 Mellanjuten Mellanjuten Motala ström
15 Mårn SE649640-150350 Mårn Motala ström
16 Norra Teden SE647118-151100 Norra Teden Norra Teden Motala ström
17 Nären SE645227-150552 Nären Nären Storån
18 Ormlången SE651862-149793 Ormlången Motala ström
19 Rammsjön SE644378-154389 Rammsjön Vindån
20 Risten SE646263-151523 Risten Risten Söderköpingsån
21 Rånen SE644284-154928 Rånen Kustområde
22 Rölången SE646598-153071 Rölången Söderköpingsån
23 Skiren SE650587-152500 Skiren Skiren Kustområde
24 Skogssjösjön SE646937-145982 Skogssjösjön Skogssjösjön Motala ström
25 Skolen SE642061-148602 Skolen Skolen Motala ström
26 Stora Bjän SE644131-151454 Stora Bjän Stora Bjän Storån
27 Stora Nälern SE651712-148301 Stora Nälern Motala ström
28 Stora Tron, norra delen SE651187-148461 Stora Tron Motala ström
29 Striern SE644022-149883 Striern Striern Motala ström
30 Stråken SE650126-146906 Stråken Motala ström
31 Svinstadsjön, badplatsen SE649591-150343 Svinstadsjön Motala ström
32 Trehörningen SE645374-155437 Trehörningen Kustområde
33 utl Koppsjön SE650532-148200 WA89259756 Motala ström
34 Vin SE645960-151015 Vin Vin Motala ström
35 Vindommen SE644074-154016 Vindommen Vindån
36 Värnässjön SE646786-150733 Värnässjön Motala ström
37 Västersjön SE645261-153036 Västersjön Vindån
38 Åländern SE644489-150238 Åländern Motala ström
39 Ämten SE645424-152351 Ämten Ämten Söderköpingsån
40 Övre Fölingen SE643027-148267 Övre Fölingen Övre Fölingen Motala ström
41 Övre Virken SE644915-150856 Övre Virken Övre Virken Storån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Juttern SE641102-150044 Juttern Juttern Motala ström
2 Ljungsjön SE648980-147842 Ljungssjön Ljungssjön Motala ström
3 Nedre Fölingen SE642806-148621 Nedre Fölingen Nedre Fölingen Motala ström
4 Raklången SE642420-145560 Raklången Raklången Motala ström
5 Storsjön SE645050-153069 Storsjön Storsjön Vindån
6 Önn SE645170-153335 Önn Önn Vindån