Annat, Metaller och andra miljögifter i sötvatten, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökning av metaller inom projektet INSURE.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Annat
2016
-
Pågående
Östergötland
2017-12-06 12:49
2018-04-03 08:21
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 BYSJÖN UTL SE645220-151109 BYSJÖN UTL Storån Storån
2 HÅCKLASJÖN ÅT09 SE645231-151373 HÅCKLASJÖN ÅT09 Motala ström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bönnern inl. SE651211-149274 Bönnern inl. Motala ström
2 Bönnern utl. SE650988-149746 Bönnern utl. Motala ström
3 Dovern norra SE650770-149938 Dovern norra Motala ström
4 Storån (Glans inl.) SE645317-150689 Storån (Glans inl.) Storån
5 Storån (Glans utl.) SE645251-150929 Storån (Glans utl.) Storån
6 Storån (Håcklasjöns inl.) SE645286-151215 Storån (Håcklasjöns inl.) Storån
7 Storån vid Falerum SE644619-152417 Storån vid Falerum Storån (Falerum) Storån