VER, Östergötland län, vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagning vid nya vattenförekomster som tillkom 2018.
Provtagning av påväxtalger.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Östergötlands län
VER, Verifieringsövervakning
2018
2018
Pågående
Östergötland
2018-05-02 08:37
2020-03-09 12:52
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjärkusaån SE649662-153658 Bjärkusaån Kustområde
2 Bäck SE649849-153011 Bäck Kustområde
3 Bäck från Stensjön SE650085-148741 Motala ström
4 Bäck mellan stora och lilla Hammarsjön SE644758-151742 WA81217719 Storån
5 Dammbäcken, utl till Svartån vid Boxholm SE645475-145308 WA78554352 Motala ström
6 Djupsjöbäcken SE653749-149093 Nyköpingsån
7 Getåbäcken mynningen SE650505-152842 Getåbäcken Kustområde
8 Gisselöån SE648440-154064 Gisselöån Kustområde
9 Inl till Ämmern vid Tegelsätter SE644020-150148 WA61143931 Motala ström
10 Inlopp till Kisaån (från Hargsjön) SE642973-148996 WA72291684 Motala ström
11 Jonsbergsån SE648942-155966 Jonsbergsån Kustområde
12 Karstorpsbäcken SE651708-149739 Motala ström
13 Kilängsån SE650163-146573 Motala ström
14 Krankenbäcken SE651553-152868 Kilaån
15 Kvarsebobäcken SE650626-154630 Kvarseboån
16 Lerydsbäcken, utl till Bulsjöån SE641130-147261 WA80027296 Motala ström
17 Ljurabäck Gb30 SE649687-152465 Ljurabäck Motala ström
18 Mobäcken SE651000-147025 Ängstuguån Motala ström
19 Stordalsbäcken SE650581-152848 Kustområde
20 Tinnerbäcken, utl i Stångån SE647607-148992 Tinnerbäcken Motala ström
21 utl Driern vid Lidhult SE642478-147552 WA26960860 Motala ström
22 utl Koppsjön SE650532-148200 WA89259756 Motala ström
23 Utl vid Risten SE650851-151033 WA44957461 Motala ström
24 Utlopp Tostebosjön SE646414-154577 WA40804351 Söderköpingsån