Grundvattenkemi Dalarna

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom programmet samlas grundvattenundersökningar som gjorts av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Programmet omfattar den regionala miljöövervakningen av grundvatten (RMÖ), punktprovtagningar, screeningar och datainsamling från andra aktörer.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Annat
RMÖ, Regional miljöövervakning
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2007
-
Pågående
Dalarna
2018-06-14 10:09
2019-09-05 12:03
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 (Östra) Utsjö SE615416-172971 1871 Dalälven
2 Aspeboda SE615789-165122 Aspeboda Aspeboda Dalälven
3 Barkdal SE626439-166841 Barkdal Dalälven
4 Boggas SE623152-172173 173 Orsa sandsten Dalälven
5 Br107 Gärde byvattentäkt SE673194-145871 Br107 Gärde byvattentäkt Badelundaåsen-Leksand Borlänge Dalälven
6 Brunnbäck SE623429-166135 Brunnbäck SE666815-152522 Dalälven
7 Brunnbäck RB6005 SE666840-152499 Brunnbäck RB6005 SE666815-152522
8 By SE626170-170419 481 Dalälven
9 Båtsta Rb0710 SE671053-147637 Badelundaåsen-Leksand Borlänge
10 Bärvallen Rb0904 SE678715-136251 Bärvallen Rb0904 Malungsåsen-Sälen
11 Eggen SE618143-163487 Eggen Yttermalung Dalälven
12 Enviksbyn SE626220-160414 3090 SE674142-150114 Dalälven
13 Frostbrunnsdalen SE618787-167564 121 Badelundaåsen-Leksand Borlänge Dalälven
14 Frostbrunnsdalen, Rb0706 SE670325-148214 Badelundaåsen-Leksand Borlänge
15 Germundsbo SE627717-161958 Germundsbo SE667082-152108 Dalälven
16 Gläntan SE673481-150422 SE673576-150453
17 Gyntesbo, Rb7011 SE668321-151092 SE668733-150625
18 Holtäpporna Rb0515 SE671371-146990 Holtäpporna Rb0515 Badelundaåsen-Leksand Borlänge
19 Horndal SE623445-158274 Horndal Dalälven
20 Hovgården SE669851-148515 SE669950-148452
21 Karlsgården SE670595-148008 Badelundaåsen-Leksand Borlänge Dalälven
22 Lisshed Rb0904 SE677110-142479 Lisshed Rb0904 Våmhus
23 Mjälgen SE620233-172423 Badelundaåsen-Leksand Borlänge Dalälven
24 Nyåkern Rb7405 SE666037-146978 Nyåkern Rb7405 Snöån Norrström
25 Oråsen Skanska SE669590-148872 SE669629-148854
26 Petersburg SE619122-163419 SE668733-150625 Dalälven
27 Rb0403 SE671261-147232 Rb0403 Badelundaåsen-Leksand Borlänge Dalälven
28 Rb9903 SE668939-150621 Rb9903 SE668733-150625
29 Rembo Brunn Vägverket SE667398-151760 Rembo Brunn Vägverket SE667461-151722
30 Riset SE627756-166087 Riset Dalälven
31 Rv1402 SE678810-144955 Rv1402 SE678692-144230
32 Saxbo Br115 SE667270-151837 Saxbo Br115 SE667082-152108 Dalälven
33 Skäftringen Rb1009 SE675793-146677 Skäftringen Rb1009 Rättvik-Ingels
34 Smäcken, Rb0819 SE670468-148096 Badelundaåsen-Leksand Borlänge
35 Solhaga, Rb9907 SE668721-150806 Solhaga Rb9907 SE668733-150625
36 Strandarna Rb9203 SE671167-147449 Strandarna Rb9203 Badelundaåsen-Leksand Borlänge
37 Sundet SE625318-172400 2476 Badelundaåsen-Österviken Siljan Dalälven
38 Sunnansjö SE615338-159353 2184 SE667752-145379 Norrström
39 Svärdsjö SE616767-162854 2258 SE673576-150453 Dalälven
40 Syd Sörbo Rb 05037 SE669744-148707 SE669629-148854
41 Sågen SE617721-171605 1896 SE667939-140867 Göta älv
42 Sälen SE617829-167047 Sälen Dalälven
43 Säterdalen, Rb6201 SE669228-149795 SE669257-149794
44 Tallbacken SE626575-172331 2504 Badelundaåsen-Leksand Borlänge Dalälven
45 Tandådalen SE623743-161881 2112 Tandådalen Göta älv
46 Tjärna SE616135-159718 120 Badelundaåsen-Leksand Borlänge Dalälven
47 Tjärna Rb9502 SE670906-147735 Badelundaåsen-Leksand Borlänge Dalälven
48 Tjärna Rb9804 SE670862-147790 Tjärna Rb9804 Badelundaåsen-Leksand Borlänge
49 Vika SE615887-162995 2256 Vika Dalälven
50 Vika Strand SE621693-171978 Vika Strand Vika Strand Dalälven
51 Viksviken Rb7704 SE665318-149230 Viksviken Rb7704 Färnaåsen_Oti-Björsbo
52 Viksviken Rb8808 SE665088-149416 Viksviken Rb8808 Färnaåsen_Oti-Björsbo
53 Ytternäs SE619514-172277 Ytternäs Dalälven
54 Åsbo Rb8901 SE667018-152227 SE667082-152108 Dalälven
55 Östansbo SE627036-167110 2182 SE666737-146547 Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bengtsheden SE673185-150398 Bengtsheden SE673576-150453
2 Hysta SE670045-150203 Hysta Uppbo
3 Munksjön Rb0804 SE668489-150938 Munksjön Rb0804 SE668733-150625
4 Unnån SE678170-143727 Unnån SE678692-144230
5 Vika Ob9208 SE671048-149515 Vika Ob9208 Vika
6 Åsgatan Falun SE672154-149025 Åsgatan Falun SE672064-149070