Mätkampanj 2017

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Kust och hav
Punktinsats
SCR, Screening
2017
2017
0
Västra Götaland
Jönköping
2018-10-04 15:32
2018-10-29 14:32
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arendal (31) SE640294-401964 Arendal (31) Rivö fjord nord Havet
2 Assman, nedströms Tranemosjön SE637518-135179 Assman, nedströms Tranemosjön Assman: Genom Tranemosjön Ätran
3 Bro G:a väg 45 SE641060-127270 Bro G:as väg 45 Lärjeån från mynningen i Göta älv till Gråbo Göta älv
4 Brofjorden 13 (Bro 5) SE647762-124208 Brofjorden 13 (Bro 5) Yttre Brofjorden Havet
5 Kvillebäcken SE640599-127027 Kvillebäcken Kvillebäcken Göta älv
6 Mölndalsån SE640440-127260 Mölndalsån - Ullevi till Liseberg / Delsjöbäckens inflöde Mölndalsån - Ullevi till Liseberg / Delsjöbäckens inflöde Göta älv
7 Osbäcken 1 SE641075-126271 Osbäcken 1 Osbäcken Kustområde
8 Skalkorgarna SE640205-125923 Skalkorgarna Rivö fjord nord Havet
9 Stenungsund (D7) SE644672-402535 Stenungsund (D7) Askeröfjorden Havet
10 Stenungsund (E1) SE644606-402350 Stenungsund (E1) Askeröfjorden Havet
11 Stenungsund (G2) SE644905-126403 Stenungsund (G2) Askeröfjorden Havet
12 Stora ån SE639694-126760 Stora ån Stora Ån Kustområde
13 Säveån SE640598-127312 Säveån Säveån - Olskroken till Brodalen Göta älv
14 Säveån inlopp Mjörn SE642765-130540 Säveån inlopp Mjörn Säveån - mynningen i Mjörn till Alingsås centrum / Forsåns tillflöde Göta älv
15 Tidan SE643179-138415 Tidan Tidan: Havrabäcken - Stråken Göta älv
16 Tidan Åreberg SE648103-140399 Tidan Åreberg Tidan - Tidan till Tibro Göta älv
17 Älvsborgsbron E SE640300-126756 Älvsborgsbron E Göta älv - Säveåns inflöde till mynningen vid Älvsborgsbron
18 Ösan SE649093-138777 Ösan Ösan -Östen till Frösve Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Brodalsbäcken SE640785-128142 Brodalsbäcken Brodalsbäcken Göta älv
2 Brofjorden 2 SE647873-124358 Brofjorden 2 Brofjorden Ligger utanför HARO
3 Byfjorden SE647618-127164 Byfjorden Byfjorden Ligger utanför HARO
4 Byfjorden 1 SE647399-126827 Byfjorden 1 Byfjorden Ligger utanför HARO
5 Byfjorden 2 SE647541-127139 Byfjorden 2 Byfjorden Ligger utanför HARO
6 Bäveån SE647581-127223 Bäveån Bäveån - Fossums kvarn till mynningen Bäveån
7 Dofsan SE647696-135579 Dofsan Dofsan Göta älv
8 Fjället SE648063-139019 Fjället Ösan - Frösve till Skövde Göta älv
9 Forsvik SE649598-142026 Forsvik Forsviksån Motala ström
10 Karlsborg SE649169-142428 Karlsborg Rödesund Motala ström
11 Kinneviken SE649029-134712 Kinneviken Vänern - Värmlandssjön Göta älv
12 Kåbäcken SE640748-128161 Kåbäcken Kåbäcken Göta älv
13 Lerum SE641028-128895 Lerum Säveån - mellan Aspen och Sävelången Göta älv
14 Mölltorpsbäcken SE648785-142039 Mölltorp Mölltorpsbäcken Ligger utanför HARO
15 Nedströms Dalstorp SE638787-136287 Nedströms Dalstorp Jälmån: nedströms Dalstorpasjön Ätran
16 Nedströms Limmared SE638057-135315 Nedströms Limmared Månstadsån Ätran
17 Osbäcken 2 SE641103-126213 Osbäcken 2 Osbäcken Kustområde
18 Resville SE647831-134528 Resville Flian - från mynningen i Lidan till Torsborg Göta älv
19 Rivö fjord S SE640135-126316 Rivö fjord S Rivö fjord syd Ligger utanför HARO
20 Rivöfjord S mellan SE639974-126180 Rivöfjord S mellan Rivö fjord syd Ligger utanför HARO
21 Rivöfjord S övre SE640027-126205 Rivöfjord S övre Rivö fjord syd Ligger utanför HARO
22 Stenungsund 1 SE645303-126624 Stenungsund 1 Havstensfjorden Ligger utanför HARO
23 Svanesund SE645335-126637 Svanesund Havstensfjorden Ligger utanför HARO
24 Säveån 1 SE640781-128165 Säveån 1 Säveån - Brodalen till Aspens utlopp Göta älv
25 Tidan Mariestad SE651104-138498 Tidan Mariestad Tidan - Mariestad till Knutstorp Göta älv
26 Uppströms Skövde SE647630-138905 Uppströms Skövde Ösan - från strax uppströms väg 49 till Karstorp Göta älv
27 Uppströms Tranemo SE637622-135265 Uppströms Tranemo Assman: Genom Tranemosjön Ätran
28 Viskan Kinna SE637585-130795 Viskan Kinna Viskan (mellan Slottsån och Surtan) Viskan
29 Viskan Rydboholm SE639572-132597 Viskan Rydboholm Viskan (från centrala Borås ned till Svaneholm) Viskan
30 Åmålsviken SE655050-132347 Åmålsviken Vänern - Åmålsviken Göta älv
31 Åmålsån SE655172-132172 Åmålsån Åmålsån - Nedre Kalven till mynningen i Vänern Göta älv