RK, Kvarnåsen avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 13:50
Sötvatten
Löpande program
Norsjö kommun
RK, Recipientkontroll
1983
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-10 10:22
2011-02-22 13:50

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1983 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1983 - 1 gång per år Norsjö Kommun
COD-Mn, Syre,Syremättnad
Näringsämnen 1983 - 1 gång per år Norsjö Kommun
Tot-P, Tot-N
Temperaturförhållande 1983 - 1 gång per år Norsjö Kommun
Temperatur
Försurning 1983 - 1 gång per år Norsjö Kommun
pH, Alkalinitet
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1983 - 1 gång per år Norsjö Kommun
Aluminium, Koliform. Bakt. 35C, Termot. Kol. Bakt. 44C