Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter. Engångsinsats med provtagning utförd av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Fysikalisk kemiska parametrar och miljögifter. Provtagning utförd mellan år 2014 till 2018 vid olika vattendrag och sjöar i Kronobergs län.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kronobergs län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2014
2018
Avslutat
Kronoberg
2019-02-05 11:44
2019-02-06 09:16
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 107 Norrsjöns utlopp SE633177-145970 Norrsjöns utlopp Norrsjön Mörrumsån
2 318 Bergunda kanal SE630465-143515 Bergunda kanal BERGUNDAKANAL: Bergkvarasjön - N Bergundasjön Mörrumsån
3 322 Dansjön uppströms SE631720-142515 Dansjön uppströms LEKARYDSÅN: Danssjön - Stråken Mörrumsån
4 343 Skyeån nedst Ingelstad SE628885-144450 Skyeån nedst Ingelstad AGGAÅ: Lidhemssjön - Torsjön Mörrumsån
5 Helgeån, Sunnerfors SE630152-140082 Helgeån, Sunnerfors HELGE Å: Ryssbysjön - Ålabäcken Helge å
6 Kalven SE199072-448103 Nedströms Kalven Bäck mellan Allgunnen - Lammen Lagan
7 Lidhultsån u dos SE630350-135676 Lidhultsån nedst reningsverket LIDHULTSÅN: Unnen - Stensjön Lagan
8 Linnebjörkesjön ut SE631488-146022 Linnebjörkesjöns utlopp Osmaden Linnebjörkesjön Mörrumsån
9 Lädjasjön utlopp SE632939-143408 Lädjasjön nedströms Lädjasjön Mörrumsån
10 Ryssbysjön utlopp SE630067-140006 Ryssbysjön utlopp Ryssbysjön Helge å
11 Tiken utlopp SE626066-144821 Tiken nedströms Tiken Bräkneån
12 Tiken, yta och 7 m SE626550-144915 Tiken udden vid reningsverket Tiken Bräkneån
13 Vasen utlopp SE629030-146232 Vasen utlopp Vasen Ronnebyån
14 Vissjön utlopp SE628561-139154 Vissjön nedströms Vissjön Helge å
15 Årydsjön utlopp SE629988-144945 Årydssjön nedströms vid järnvägsbron Årydsjön Mörrumsån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 10-88 Vare SE628295-141015 HELGE Å: Garanshultasjön - Brohult Helge å
2 13-88 Bron vid Kroksbygd SE626504-138261 HELGE Å: Lillån vid Hallaryd - Lillån vid Delary Helge å
3 14-86 Ljungsäng SE631580-142588 Bäck från Furen Mörrumsån
4 15-88 Kvarnbäcken, Långhult SE629878-140511 LILLA HELGE Å: Östersjön - Tjurken Helge å
5 16-88 Bron nedströms Kölnen SE629479-141018 Bäck mellan Östersjön - Kölnen Helge å
6 1-86 Horgemo SE627171-142465 HORGEÅN: Åsnen - Vinen Mörrumsån
7 21-98 Kånna SE629668-138344 LAGAN: Bolmån - Skålån Lagan
8 23-86 Lillån, uppströms Hovgårdssjön SE632424-148620 Lillån Alsterån
9 24-88 Lillån, Hallaryd SE626358-138178 LILLÅN: Helge å - Stuvhult Helge å
10 26-82 Bäck till Sandsjön, Källebäcken SE626781-145886 Bäck från Rånnamåla Ronnebyån
11 27-82 Bäck från Stora Hensjön, Norr om Tattamåla SE626029-145769 Bäck från Stora Hensjön Ronnebyån
12 2-86 Åsen SE628444-142454 Bäck från Vasen Mörrumsån
13 29-86 Lekarydsån, Aneboda nedströms sågen SE633386-142497 LEKARYDSÅN: Stråken - Bäck från Fiolen Mörrumsån
14 31-86 Skaddeån, Hultakvarn SE631292-141794 HJORTSBERGAÅN: Bäck från Sjöatorpasjön - vid Bengtsboda Mörrumsån
15 32-88 Ålabäcken, bro nedströms Fenen SE630658-140469 ÅLABÄCKEN: Helge å - Fenen Helge å
16 33-86 Bron nedströms Lillesjön SE631512-143367 Bäck från Lillesjön Mörrumsån
17 34-86 Skaddeån, Nedströms Sjöatorpasjön SE630996-141768 Skaddeån Mörrumsån
18 36-82 Bäck vid Öljeholm, Vägbron vid Öljeholm SE628347-146457 Bäck vid Öljeholm Ronnebyån
19 37-82 Lillasjöån, Vägbron vid Myrebroa SE629679-145535 Lillasjöån Ronnebyån
20 3-86 Hjärtanäs SE631295-142350 TVÄRÅN: Lekarydsån - Vångsnäsmosse Mörrumsån
21 38-82 Fibbleån, Stenbron vid Hovmantorp SE629614-145918 RONNEBYÅN: Fibbleån Ronnebyån
22 39-98 Lillån: Lagan - Lokasjön, bron vid kyrkan SE626257-136227 Lokasjön nedstr, bron vid kyrkan LILLÅN: Lagan - Lokasjön Lagan
23 41-98 Torpaån, bryggan vid Bron över v 25 SE629409-137028 TORPAÅN: Bolmån - Bäck från Mäen Lagan
24 42-98 Toftaån, Toftaholm SE632426-139208 TOFTAÅN: Vidöstern - Flåren Lagan
25 43-86 Bäck från Tjuredasjön, Målajord SE632666-144126 Bäck från Tjuredasjön Mörrumsån
26 44-86 Kavleån, Bergsjöns utlopp SE632682-143661 KAVLEÅN: Helgasjön - Bergsjön Mörrumsån
27 45-86 Toftasjöns utlopp i Helgasjön, öster om Lenhovdavägen SE631049-144236 Toftasjöns utlopp i Helgasjön Mörrumsån
28 46-86 Bykebäcken, Bostorp SE631642-146732 Aggaå Mörrumsån
29 4-88 Ryssby SE630552-140010 Ljungabäcken Ryssby Ljungabäcken: Ryssbysjön - Lillasjön Helge å
30 6-88 Hällevik SE627570-138847 LILLÅN: Bäck vid Björkliden - Vissjön Helge å
31 7-86 Bro öster om Målen SE629014-144170 YTTRE KANALEN: Bäck från Dänningeborg - Bäck från Rinkabysjön Mörrumsån
32 8-86 Sjöamellan SE629695-144349 YTTRE KANALEN: Bäck från Rinkabysjön - vid Gustavsberg Mörrumsån
33 9-88 Bohult dammen uppströms Femlingen SE627399-141775 Bäck mellan Femlingen - Övden Helge å
34 Alsterån vägbro Rydefors SE631736-149372 Alsterån vägbro Rydefors ALSTERÅN: Uvasjön - Lillån Alsterån
35 Asasjön utlopp SE633007-143929 Asasjön utlopp Asasjön Mörrumsån
36 Dansjöns utlopp SE631324-142513 Dansjöns utlopp Dansjön Mörrumsån
37 Hjortsbergaån nedströms Alvesta reningsverk SE630766-142354 Hjortsbergaån nedströms Alvesta reningsverk HJORTSBERGAÅN: Salen - Bäck från Sjöatorpasjön Mörrumsån
38 Hönshyltefjorden vägbro S Ryd SE625909-143254 Hönshyltefjorden vägbro S Ryd Hönshyltefjorden Mörrumsån
39 Lagan Hansaviken SE629907-138491 Lagan Hansaviken LAGAN: Bolmån - Skålån Lagan
40 Momålaån Sjöholmen SE628221-147381 Momålaån Sjöholmen Linneforsån Lyckebyån
41 Nedströms Lenhovda reningsverk SE631819-146818 Nedströms Lenhovda reningsverk Aggaå Mörrumsån
42 Rinkabysjöns utlopp SE629735-144207 Rinkabysjöns utlopp Rinkabysjön Mörrumsån
43 Skaddeån bro väg 25 SE630982-141873 Skaddeån bro väg 25 HJORTSBERGAÅN: Salen - Bäck från Sjöatorpasjön Mörrumsån
44 Uppströms Kållen SE633782-147407 Uppströms Kållen BADEBODAÅN: Bäck från Hultbren - Badeboda Alsterån
45 Öjen, Oset SE629075-146563 Öjen, Oset Oset Ronnebyån