Projekt, Förbättra Måsnaren

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Som en del i Södertälje kommuns miljövårdsprogram för Södertälje 2013-2016 har kommunen beslutat att arbeta aktivt för att förbättra vattenkvaliteten i kommunens sjöar och vattendrag. Målsättningen är att uppnå god ekologisk status i kommunens samtliga vatten.
Med stöd av LOVA-bidrag inleddes 2014 i samarbete med Nykvarns kommun arbetet med en övergripande vattenplan med konkreta åtgärdsförslag för Bränningeåns vattensystem. En prioriterad del av åtgärdsprogrammet är förbättrad vattenkvalitet i sjön Måsnaren.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Annat
KÖ, kommunal övervakning
2017
-
Under uppbyggnad
Stockholm
2019-02-08 13:46
2019-02-08 14:31
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Lilla Måsnaren, mitt SE656469-159966 Lilla Måsnaren 1 Måsnaren Kustområde
2 Mellan Lilla och Stora Måsnaren SE656386-159964 Lilla Måsnaren, utlopp Måsnaren Kustområde
3 MÅSNAREN SE656310-160034 Måsnaren 2 Måsnaren Kustområde
4 Måsnaren, Södra SE656147-160243 Måsnaren 4 Måsnaren Kustområde
5 Måsnaren, utlopp SE656092-160258 Måsnaren, utlopp Bränningeån Kustområde
6 Måsnaren, V Hovsjö SE656262-160161 Måsnaren 3 Måsnaren Kustområde
7 Ånstasjön, utlopp SE656480-159846 Inloppet till Lilla Måsnaren Ånstasjön Kustområde