KÖ, Åmåls kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Åmåls kommun
KÖ, kommunal övervakning
0
-
0
Västra Götaland
2019-04-15 15:38
2021-12-07 14:23

Undersökningstyper Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys
Startår 2009 Slutår 2014
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 2009 - 1 gång per år Åmåls kommun
IPS-index för Kiselalger 2009 - 1 gång per år Åmåls kommun
ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 2009 - 1 gång per år Åmåls kommun
TDI-index för Kiselalger 2009 - 1 gång per år Åmåls kommun
%PT för Kiselager 2009 - 1 gång per år Åmåls kommun