KÖ, Orust kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet innehåller provtagningar från bl.a. interbelastningsprojekt i Grindsbyvattnet och recepientkontroll i Rödsvatten med tillflöden.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
KÖ, kommunal övervakning
2014
2020
0
Västra Götaland
2019-04-23 13:01
2021-05-07 11:44
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hagån SE645370-125380 Hagån, Anefors Hagån Kustområde
2 Rödsvatten SE202867-392889 Rödsvatten, utlopp (Gersbäcken) 14 Rödsvatten Kustområde
3 Varekilsån (7b) SE645177-125975 Varekilsån, Varekil Varekilsån Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bäck från söder till Grindsbyvattnet SE646044-126101 Bäck från söder till Grindsbyvattnet G1 Kustområde
2 Bäck mellan Grindsbyvattnet och Assmunderödvatten SE646384-126149 Bäck mellan Grindsbyvattnet och Assmunderödvatten G8 Kleveån - Grindsbyvattnets utlopp till mynningen i havet Kustområde
3 Djuphåla S Grindsbyvattnet SE646120-126135 Djuphåla S Grindsbyvattnet G3 Grindsbyvattnet Kustområde
4 Grindsbyvattnet SE646407-126188 Djuphåla N Grindsbyvattnet G7 Grindsbyvattnet Kustområde
5 Kolbuxerödsbäcken SE645998-125231 Kolbuxerödsbäcken, strax uppströms sammanfl. Rörabäcken 3 Kustområde
6 Kolbuxerödsbäcken, norra gren vid Röra-Rödsvägen SE646069-125274 Kolbuxerödsbäcken, norra gren vid Röra-Rödsvägen 28 Kustområde
7 Kolbuxerödsbäcken, södra gren vid Röra-Rödsvägen SE646047-125338 Kolbuxerödsbäcken, södra gren vid Röra-Rödsvägen 29 Kustområde
8 Kärrebergsån, Röra SE645399-125542 Kärrebergsån, Röra Kärrebergsån Kustområde
9 Mellan bassängerna Grindsbyvattnet SE646222-126184 Mellan bassängerna Grindsbyvattnet MB Grindsbyvattnet Kustområde
10 Rödsvatten SE645993-125081 Rödsvatten, djupområde R1 Rödsvatten Kustområde
11 Rödsvatten, huvudfåra före inflöde i Rödsvatten SE645999-125182 Rödsvatten, huvudfåra före inflöde i Rödsvatten 1 Rödsvattenån uppströms Rödsvatten Kustområde
12 Rödsvattenån uppströms Rödsvatten SE645994-125182 Rörabäcken, strax uppströms sammanfl. Kolbuxerödsbäcken 34 Rödsvattenån uppströms Rödsvatten Kustområde
13 Rörabäcken, nedstr. Bäcksammanfl. och Göksätershandel SE645855-125277 Rörabäcken, nedstr. Bäcksammanfl. och Göksätershandel 4b Rödsvattenån uppströms Rödsvatten Kustområde
14 Strane Å SE645212-125019 Strane å, Strand Strane å Kustområde