KÖ, Orust kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
KÖ, kommunal övervakning
2014
2014
0
Västra Götaland
2019-04-23 13:01
2019-04-23 13:26

Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 2014 Slutår 2014
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2014 2014 En gång ALcontrol AB
Trofiskt planktonindex (TPI) 2014 2014 En gång ALcontrol AB
Artantal för växtplankton 2014 2014 En gång ALcontrol AB
Klorofyll a 2014 2014 En gång ALcontrol AB
Totalbiomassa 2014 2014 En gång ALcontrol AB
Näringsämnespåverkan växtplankton 2014 2014 En gång ALcontrol AB