RK, BT Kemi

 • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Miljökontrollprogram

Det senaste, och nu gällande, miljökontrollprogrammet för BT Kemi-området upprättades under slutet av 2015 (Svalöv, 2015). Programmet var avsett att gälla tills dess att utökad kontroll bedöms vara befogad inför förestående sanering av det södra området.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
RK, Recipientkontroll
2009
-
0
Skåne
2019-06-27 13:53
2019-06-27 14:18
 • Kontrollerande övervakning
  Kvalitetsfaktor Parameter
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
  Kvalitetsfaktor Parameter
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
  Kvalitetsfaktor Parameter
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
 • Operativ övervakning
  Kvalitetsfaktor Parameter
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
  Kvalitetsfaktor Parameter
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
  Kvalitetsfaktor Parameter
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCCP
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
  Särskilda förorenande ämnen MCPA
 • Det finns inga stationer med särskild användning i detta övervakningsprogram