RK, Muddringar i hamnar i Skåne

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Analysdata från ansökningar av muddring och dumpning av sediment
Ej granskad
Miljögiftssamordning
RK, Recipientkontroll
2010
-
0
Skåne
2019-07-01 13:22
2019-07-01 14:06
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abbekås hamn P1 SE614266-136059 Abbekås hamn P1 Ö sydkustens kustvatten
2 Abbekås hamn R1 SE614257-136047 Abbekås hamn R1 Ö sydkustens kustvatten
3 Borstahusen centralt i bassängen SE620030-131216 Borstahusen centralt i bassängen N m Öresunds kustvatten
4 Borstahusen hamninloppet SE620029-131202 Borstahusen hamninloppet N m Öresunds kustvatten
5 Gislöv i SE613900-133655 Gislöv i V sydkustens kustvatten
6 Gislöv Yb SE613905-133664 Gislöv Yb V sydkustens kustvatten
7 Kiviks hamn S1 SE617425-140089 Kiviks hamn S1 V Hanöbuktens kustvatten
8 Kiviks hamn S2 SE617424-140089 Kiviks hamn S2 V Hanöbuktens kustvatten
9 Kåseberga småbåtshamn SE614061-138967 Kåseberga småbåtshamn Ö sydkustens kustvatten
10 Limhamns småbåtshamn R1601 SE616516-131793 Limnhamns småbåtshamn R1601 S m Öresunds kustvatten
11 Limhamns småbåtshamn R1602 SE616517-131797 Limnhamns småbåtshamn R1602 S m Öresunds kustvatten
12 Limhamns småbåtshamn R1603 SE616513-131795 Limnhamns småbåtshamn R1603 S m Öresunds kustvatten
13 Malmö hamn muddring 1 SE616972-132322 Malmö hamn muddring 1 Malmö hamnområde
14 Malmö hamn muddring 10 SE616969-132287 Malmö hamn muddring 10 Malmö hamnområde
15 Malmö hamn muddring 11 SE616985-132259 Malmö hamn muddring 11 Malmö hamnområde
16 Malmö hamn muddring 12 SE616984-132251 Malmö hamn muddring 12 Malmö hamnområde
17 Malmö hamn muddring 13 SE616945-132261 Malmö hamn muddring 13 Malmö hamnområde
18 Malmö hamn muddring 14 SE616916-132240 Malmö hamn muddring 14 Malmö hamnområde
19 Malmö hamn muddring 15 SE616909-132295 Malmö hamn muddring 15 Malmö hamnområde
20 Malmö hamn muddring 16 SE616919-132251 Malmö hamn muddring 16 Malmö hamnområde
21 Malmö hamn muddring 17 SE616888-132362 Malmö hamn muddring 17 Malmö hamnområde
22 Malmö hamn muddring 2 SE616959-132354 Malmö hamn muddring 2 Malmö hamnområde
23 Malmö hamn muddring 3 SE617108-132462 Malmö hamn muddring 3 Malmö hamnområde
24 Malmö hamn muddring 4 SE617113-132459 Malmö hamn muddring 4 Malmö hamnområde
25 Malmö hamn muddring 5 SE617115-132461 Malmö hamn muddring 5 Malmö hamnområde
26 Malmö hamn muddring 6 SE617124-132454 Malmö hamn muddring 6 Malmö hamnområde
27 Malmö hamn muddring 7 SE617123-132429 Malmö hamn muddring 7 Malmö hamnområde
28 Malmö hamn muddring 8 SE617120-132425 Malmö hamn muddring 8 Malmö hamnområde
29 Malmö hamn muddring 9 SE616968-132282 Malmö hamn muddring 9 Malmö hamnområde
30 Malmö hamn muddring PP1 SE616940-132466 Malmö hamn muddring PP1 Malmö hamnområde
31 Malmö hamn muddring PP2 SE616924-132473 Malmö hamn muddring PP2 Malmö hamnområde
32 Malmö hamn muddring PP3 SE616906-132473 Malmö hamn muddring PP3 Malmö hamnområde
33 Malmö hamn muddring PP4 SE616891-132474 Malmö hamn muddring PP4 Malmö hamnområde
34 Malmö hamn muddring PP5 SE616874-132476 Malmö hamn muddring PP5 Malmö hamnområde
35 Skanörs hamn SE614708-131147 Skanörs hamn S Öresunds kustvatten
36 Skåre i SE614172-132561 Skåre i V sydkustens kustvatten
37 Skåre Yb SE614178-132560 Skåre Yb V sydkustens kustvatten
38 Smyge i SE613681-134472 Smyge i Ö sydkustens kustvatten
39 Smyge Yb SE613690-134474 Smyge Yb Ö sydkustens kustvatten
40 Trelleborgs hamn 1 SE614113-133186 Trelleborgs hamn 1 Trelleborgs hamnområde
41 Trelleborgs hamn 2 SE614071-133199 Trelleborgs hamn 2 Trelleborgs hamnområde
42 Trelleborgs hamn 3 SE614056-133216 Trelleborgs hamn 3 Trelleborgs hamnområde
43 Trelleborgs hamn 4 SE614108-133147 Trelleborgs hamn 4 Trelleborgs hamnområde
44 Trelleborgs hamn 5 SE614105-133203 Trelleborgs hamn 5 Trelleborgs hamnområde
45 Ystad hamn 1 SE614580-137440 Ystad hamn 1 Ystads hamnområde
46 Ystad hamn 2 SE614583-137444 Ystad hamn 2 Ystads hamnområde
47 Ystad hamn 3 SE614535-137460 Ystad hamn 3 Ystads hamnområde
48 Ystad småbåtshamn 1_2010 SE614586-137412 Ystad småbåtshamn 1_2010 Ystads hamnområde
49 Ystad småbåtshamn 1_2016_2017 SE614568-137400 Ystad småbåtshamn 1_2016_2017 Ystads hamnområde
50 Ystad småbåtshamn 2_2010 SE614578-137413 Ystad småbåtshamn 2_2010 Ystads hamnområde
51 Ystad småbåtshamn 2_2016_2017 SE614576-137396 Ystad småbåtshamn 2_2016_2017 Ystads hamnområde
52 Ystad småbåtshamn 3_2010 SE614581-137394 Ystad småbåtshamn 3_2010 Ystads hamnområde
53 Ystad småbåtshamn 3_2016_2017 SE614575-137410 Ystad småbåtshamn 3_2016_2017 Ystads hamnområde