Göteborgs stads kontrollprogram

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Mätresultat finns hos Kretslopp och Vatten i Göteborg.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
KÖ, kommunal övervakning
2018
-
Pågående
Västra Götaland
2019-07-12 10:12
2019-07-12 14:07
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Billdals kyrka/Södra Särövägen SE638993-126893 Billdals kyrka/Södra Särövägen Kustområde
2 Botaniska trädgård/Änggården SE640173-127039 Botaniska trädgård/Änggården Göta älv
3 Bro G:a väg 45 SE641060-127270 Bro G:a väg 45 Lärjeån - från mynningen till Lövsjöarna Göta älv
4 Krogabäcken utlopp SE639045-126885 Kapten Klintons/Södra Särövägen WA66411499 Kustområde
5 Kungsparken SE640396-127125 Kungsparken Göta älv
6 Kvibergsvägen/Utbyvägen SE640735-127586 Kvibergsvägen/Utbyvägen Göta älv
7 Kvillebäcken SE640599-127027 Hjalmar Brantingsgatan bro Göta älv
8 Lunden/Göteborg Ekmanska SE640354-127370 Lunden/Göteborg Ekmanska Göta älv
9 Mölndalsån SE640440-127260 Nya Ullevi Göta älv
10 Osbäcken 1 SE641075-126271 Store Udds väg Kustområde
11 Stora ån SE639694-126760 Marholmsvägen bro Kustområde
12 Säveån SE640598-127312 Partihallarna Göta älv
13 Älvsborgsbron SE640302-126702 Älvsborgsbron Rivö fjord Havet