Annat, Projekt Östergötlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Sjö- och vattendragsdata från projektet inom länet.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Annat
2019
-
Pågående
Östergötland
2021-01-27 08:39
2021-01-27 16:03
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gåsen SE645525-155145 Gåsen Kustområde
2 Nimmern SE643565-149880 Nimmern Motala ström
3 Nimmern Utlopp i Åsunden SE643359-149916 Bäck mellan Nimmern - Åsunden Motala ström
4 Svinstadsjön SE203224-471480 Svinstadsjön Motala ström
5 Svinstadsjön SE647180-150245 Svinstadsjön Motala ström
6 Svinstadsjön inlopp SE646962-150494 Bäcken mellan Vänässjön - Svinstadsjön Motala ström
7 Svinstadsjön, badplatsen SE649591-150343 Svinstadsjön Motala ström