Kiselalger i vattendrag, Hallands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med övervakningsprogrammet är att med hjälp av kisalagsanalyser undersöka påverkan från bräddning av avloppsvatten i åtta vattenförekomster under åren 2020-2022. Prover tas upp- respektive nedströms pumpstationer där orenat avloppsvatten kan brädda till vattendraget.
Godkänd
2021-06-14 13:16
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Hallands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2020
2022
Pågående
2021-06-14 11:25
2021-06-14 13:16