RK, Överumans Fisk Luspholmen

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 15:05
Sötvatten
Löpande program
Storuman kommun
RK, Recipientkontroll
2008
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-10 13:55
2011-02-22 15:05

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 2008 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2008 - 5 gånger per år Aquanord
Syre
Näringsämnen 2008 - 5 gånger per år Aquanord
Tot-P, PO4-P, NH4-N
Temperaturförhållande 2008 - 5 gånger per år Aquanord
Temperatur
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2008 - 5 gånger per år Aquanord
Absorbans