RK, Överumans Fisk Luspholmen

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 15:05
Sötvatten
Löpande program
Storuman kommun
RK, Recipientkontroll
2008
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-10 13:55
2011-02-22 15:05
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fiskodlingen dammen Stensele, VP SE721743-156687 Fiskodlingen dammen Stensele Växtplankton Umeälven
2 Fiskodlingen dammen, VK SE722192-156090 Fiskodlingen dammen VK Umeälven
3 Fiskodlingen kanalen, VP SE722194-156090 Fiskodlingen kanalen Växtplankton Umeälven
4 Fiskodlingen Noansviken, VP SE721652-156324 Fiskodlingen Noansviken Växtplankton Umeälven
5 Fiskodlingen odlingen, VK SE722308-156086 Fiskodlingen odlingen VK Umeälven
6 Fiskodlingen odlingen, VP SE722311-156089 Fiskodlingen odlingen Växtplankton Umeälven
7 Fiskodlingen referens hembygdsgården, VK SE722464-156064 Fiskodlingen referens hembygdsgården VK Umeälven
8 Fiskodlingen referens hembygdsgården, VP SE722560-156026 Fiskodlingen referens hembygdsgården Växtplankton Umeälven
9 Fiskodlingen Stensele, VK SE721795-156137 Fiskodlingen Stensele VK Umeälven
10 Fiskodlingen Stensele, VP SE721771-156423 Fiskodlingen Stensele Växtplankton Umeälven