RK, Angäs träimpregnering

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 14:43
Sötvatten
Löpande program
Bjurholms kommun
RK, Recipientkontroll
1992
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-10 14:29
2011-02-22 14:43
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Gammogen, PP F SE708982-166829 Gammogen PP F Öreälven Öreälven
2 Intill Öreälven, PP A SE708960-166880 Intill Öreälven PP A Öreälven Öreälven
3 Intill Öreälven, PP C SE708941-166902 Intill Öreälven PP C Öreälven Öreälven
4 Intill Öreälven, PP D SE708883-166908 Intill Öreälven PP D Öreälven Öreälven
5 Intill Öreälven, PP G SE709003-166879 Intill Öreälven PP G Öreälven Öreälven
6 Trimansogen, PP C SE708957-166869 Trimansogen PP B Öreälven Öreälven
7 Trimansogen, PP E SE708967-166843 Trimansogen PP E Öreälven Öreälven