RK, Angnäs avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Startår okänt.
Godkänd
2011-02-18 11:40
Sötvatten
Löpande program
Bjurholms kommun
RK, Recipientkontroll
0
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-10 14:51
2011-02-22 13:22

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 0 - 1 gång per år Bjurholms kommun
COD-Mn, Syre, Syremättnad
Ljusförhållanden 0 - 1 gång per år Bjurholms kommun
Turbiditet, Färg
Näringsämnen 0 - 1 gång per år Bjurholms kommun
NH4-N, NO3-N, Nitrit+Nitrat, Tot-P, Tot-N, PO4-P
Salthaltsförhållanden 0 - 1 gång per år Bjurholms kommun
konduktivitet
Försurning 0 - 1 gång per år Bjurholms kommun
pH, Alkalinitet
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 0 - 1 gång per år Bjurholms kommun
Aluminium, Kolif bakt 35, E-coli