RK, Rudtjebäcksgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid den nedlagda Rudtjebäcksgruvan, mätningar av av vattenkemi.
Godkänd
2011-02-23 14:55
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
1993
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-11 10:55
2015-01-09 10:35

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1993 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
järn
Prioriterade ämnen 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
Analys av totalhalter i metallerna bly, kadmium, kvicksilver och nickel
Kadmium och kadmiumföreningar 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
Bly och blyföreningar 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
Nickel och nickelföreningar 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
Särskilda förorenande ämnen 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
Analys av totalhalter i metallerna koppar, zink, arsenik samt krom
Arsenik 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
Krom 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
Zink 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
Koppar 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
Salthaltsförhållanden 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
Konduktivitet
Försurning 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
Analys av pH och sulfat.
pH 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
Sulfat 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
Analys av aluminium, Barium, kalcium, kobolt, kalium, natrium och svavel
Kalcium 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
Totalaluminium 1993 - 2 gånger per år Boliden AB
Barium 1993 - 2 gånger per år Boliden AB