RK, Svärtträskgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid Svärtträskgruvan. Nedlagd och efterbehandling planerad att starta under 2015.
Godkänd
2011-02-22 14:56
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
RK, Recipientkontroll
2002
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-16 15:09
2015-01-22 12:59
ID Namn Författare År URL Fil