SRK, Norra Vänern

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet innehåller stationer för kontroll av långsiktiga förändringar i vattensystemet (t.ex. påverkan från markanvändning och klimat), kontrollstationer för punktutsläpp, stationer för transportberäkningar och stationer för biologisk uppföljning. Dessa omfattar både rinnande vatten och sjöar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Norra Vänerns intressenter
SRK, Samordnad recipientkontroll
1984
-
Pågående
Värmland
2011-02-21 10:52
2021-04-15 09:53

Provtagningsfrekvensen är 4 ggr/år (april, juni, augusti och oktober), förutom vid stationerna Ås513, Ås15, Ås141, Kr70 och Vi14, där den är 5 ggr/år (februari, april, juni, augusti och oktober).
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1984 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kemisk syreförbrukning, Mn 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1989 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1990 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1996 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2003 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Löst organiskt kol 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrit 2003 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kjeldahlkväve 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1984 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2011 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 2011 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2011 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2011 - 5 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö