KEU, Jönköpings län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional kalkeffektuppföljning i Jönköpings län.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Jönköpings län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1984
-
Pågående
Jönköping
Kronoberg
Västra Götaland
Kalmar
Östergötland
Halland
2011-01-26 11:32
2022-10-13 10:27

Undersökningstyper Provfiske i sjöar
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Fisk 0 - Var tredje år SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Fisk i sjöar (EQR8) 0 - Var tredje år SLU, Institutionen för akvatiska resurser