RMÖ, Vänerns tillflöden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I programmet ingår vattenkemiundersökningar och transportberäkningar för de viktigaste tillflödena till Vänern. Flera olika organisationer bidrar med provtagning och analyser.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1968
-
Pågående
Värmland
Västra Götaland
2011-02-25 15:53
2011-02-25 16:11

Vattenkemi och transporter för de viktigaste tillflödena till Vänern. Flera olika organisationer bidrar med provtagning och analyser. Vid 5 lokaler i Värmland (Sä600, Ås300, Ås400, 126 och Vi700) togs årssamlingprov på metaller 2003-2010 (Cr, V, Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Cd, Pb). F.o.m. 2010 analyseras metaller varje månad.
Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1968 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1973 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1973 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1987 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1982 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1982 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1982 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vanadin 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 1994 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1996 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Molybden 2003 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Parametrar enligt Fiskvattendirektvet 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitriter 1968 - 12 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö