RMÖ, Gävleborgs län, Vegetationsklädda bottnar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med detta program är att beskriva makrovegetationens sammansättning, djuputbredning och förändring samt att ge underlag för statusbedömning inom EGs Direktiv om vatten. Programmet syftar till att spegla kustvattnets kvalitet, identifiera förändringar i artsammansättningen och djuputbredning samt eventuell förekomst av främmande arter. 19 lokaler inventeras vartannat år. Vi har för avsikt att samordna delprogrammet med det nationella programmet.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 15:28
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2002
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-25 17:41
2011-02-28 15:28
ID Namn Författare År URL Fil