SRK, Öresunds vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Öresunds vattenvårdsförbund bildades 1984 med den primära uppgiften att administrera och genomföra ett samordnat recipientkontrollprogram längs den svenska delen av Öresund. Provtagningarna starade 1985. 1996 gjordes en revidering av programmet och ett nytt kontrollprogram fastställdes 1997.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Öresunds vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1985
-
Pågående
Skåne
2011-02-27 16:58
2020-04-15 09:39
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 ÖVF 1:1 SE623722-129586 ÖVF 1:1 ÖVF 1:1 N Öresunds kustvatten Havet
2 ÖVF 1:1 Bottenfauna SE623612-129679 Ligger utanför HARO
3 ÖVF 1:3 SE623538-129347 ÖVF 1:3 ÖVF 1:3 N Öresunds kustvatten Havet
4 ÖVF 1:4 SE623552-129712 N Öresunds kustvatten Havet
5 ÖVF 1:5 SE622708-129969 ÖVF 1:5 ÖVF 1:5 N Öresunds kustvatten Havet
6 ÖVF 2:3 SE621443-130648 ÖVF 2:3 ÖVF 2:3 Helsingborgsområdet Havet
7 ÖVF 3:2 SE618791-131845 ÖVF 3:2 ÖVF 3:2 Lundåkrabukten Havet
8 ÖVF 3:4 SE619389-131427 Lundåkrabukten Havet
9 ÖVF 3:5 SE619269-131231 ÖVF 3:5 ÖVF 3:5 S m Öresunds kustvatten Havet
10 ÖVF 3:6 SE619744-131164 N m Öresunds kustvatten
11 ÖVF 3:6 Bottenfauna SE619758-131149 Ligger utanför HARO
12 ÖVF 4:10 SE618067-132323 Lommabukten Havet
13 ÖVF 4:11 SE617259-132552 ÖVF 4:11 ÖVF 4:11 Lommabukten Havet
14 ÖVF 4:12 SE617253-132341 ÖVF 4:12 ÖVF 4:12 Lommabukten Havet
15 ÖVF 4:13 SE617337-132555 ÖVF 4:13 ÖVF 4:13 Lommabukten Havet
16 ÖVF 4:8 SE617676-132603 ÖVF 4:8 ÖVF 4:8 Lommabukten Havet
17 ÖVF 4:9 SE617863-131790 ÖVF 4:9 ÖVF 4:9 S m Öresunds kustvatten Havet
18 ÖVF 5:2 SE615859-131575 ÖVF 5:2 ÖVF 5:2 S Öresunds kustvatten Havet
19 ÖVF 5:4 SE615901-131663 S Öresunds kustvatten Havet
20 ÖVF 5:5 SE615239-131627 ÖVF 5:5 ÖVF 5:5 Höllviken Havet