RMÖ, Gävleborgs län, Metaller i abborre

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Flertalet mätningar har tidigare visat att insjöfisk i Gävleborgs län kan uppvisa höga halter av kvicksilver i flertalet sjöar. Syftet med det här delprogrammet är att långsiktigt följa kvicksilver, cesium-137 och kadmium i abborre för att se om halterna uppvisar några trender.

Undersökningar av kvicksilver startade 1998 och pågick till 2003 med årliga analyser av ett- och tvååriga abborrar. Från och med 2001 till 2007 analyserades även kadmium och cesium-137 i äldre abborrhonor. I programmet ingår Gosjön (nationell trendsjö), Tansen och Redsjösjön, där omfattande studier av kvicksilver finns sedan tidigare undersökningar (Länsstyrelsen Gävleborgs län 1992). Dessutom finns möjligheten att analysera miljögifter i abborre från den nationella trendsjön Stensjön. Fisk från Stensjön placeras för närvarande i naturhistoriska riksmuseets provbank. Stensjön och Gosjön ingår även i det europeiska nätverket Natura 2000.

En utvärdering av undersökningarna gjordes 2010 och en ny mätkampanj är inplanerad fr o m år 2013 med frekvens 1 gång per år.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1998
-
Pågående
Gävleborg
2011-02-28 15:03
2011-02-28 16:28

Undersökningar av kvicksilver startade 1998 och pågick till 2003 med årliga analyser av ett- och tvååriga abborrar. Från och med 2001 till 2007 analyserades även kadmium och cesium-137 i äldre abborrhonor. Ny mätkampanj är inplanerad fr o m år 2013. Tansen och Redsjösjön ingick under slutet av 80-talet i projektet Kalkning-Kvicksilver-Cesium. I Stensjön provbankas fisk för framtida analyser.
Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag
Startår 1998 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 1998 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Analys i fisk. Undersökningar av kvicksilver startade 1998 och pågick till 2003 med årliga analyser av ett- och tvååriga abborrar. Från och med 2001 till 2007 analyserades även kadmium och cesium-137 i äldre abborrhonor. Ny mätkampanj är inplanerad fr o m år 2013. Tansen och Redsjösjön ingick under slutet av 80-talet i projektet Kalkning-Kvicksilver-Cesium. I Stensjön provbankas fisk för framtida analyser.
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 1998 - 1 gång per år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Analys i fisk. Undersökningar av kvicksilver startade 1998 och pågick till 2003 med årliga analyser av ett- och tvååriga abborrar. Ny mätkampanj är inplanerad fr o m år 2013. Tansen och Redsjösjön ingick under slutet av 80-talet i projektet Kalkning-Kvicksilver-Cesium. I Stensjön provbankas fisk för framtida analyser.