RMÖ, Referenssjöar & referensvattendrag bottenfauna, Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att insamla grundläggande information om bottenfaunan i några av länets sjöar och vattendrag. Övervakningen syftar även till att följa förändringar och ge en beskrivning av inom- och mellanårsvariationer av bottenfaunasamhället. Övervakningen är ett viktigt komplement till övrig miljöövervakning som sker i sötvattensmiljön och ska på ett representativt sätt visa om några storskaliga förändringar sker i länet.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1997
-
Pågående
Västernorrland
2011-02-28 15:26
2011-02-28 15:27
  • Det finns inga flaggor för den valda kategorien