SRK, Nedre Ångermanälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll Nedre Ångermanälven
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Gruppen för samordnad recipientkontroll i nedre Ångermanälven
SRK, Samordnad recipientkontroll
1975
-
Pågående
Västernorrland
2011-02-28 16:48
2015-02-23 15:46

Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 1975 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 1992 - 4 gånger per år SMHI
De två övre proven under produktionsperioden (maj-sept) analyseras
Klorofyll a 1992 - 4 gånger per år SMHI
De två övre proven under produktionsperioden (maj-sept) analyseras
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1975 - 6 gånger per år SMHI
Syrgas 1975 - 6 gånger per år SMHI
Ljusförhållanden 1981 - 6 gånger per år SMHI
Siktdjup 1981 - 6 gånger per år SMHI
Grumlighet 1976 - 6 gånger per år SMHI
Uppehåll 1981-1995
Näringsämnen 1998 - 6 gånger per år SMHI
De två övre proven samt bottenprovet analyseras.
Totalkväve 1975 - 6 gånger per år SMHI
De två övre proven samt bottenprovet analyseras.
Totalfosfor 1975 - 6 gånger per år SMHI
De två övre proven samt bottenprovet analyseras.
Ammonium 1989 - 2 gånger per år SMHI
Provtagning februari/mars samt augusti
TOC 1998 - 6 gånger per år SMHI
De två övre proven samt bottenprovet analyseras.
Nitrat + nitrit 1989 - 2 gånger per år SMHI
Provtagning februari/mars samt augusti
Fosfat 1989 - 2 gånger per år SMHI
Provtagning februari/mars samt augusti
Temperaturförhållande 1975 - 6 gånger per år SMHI
Temperatur 1975 - 6 gånger per år SMHI
Salthaltsförhållanden 1975 - 6 gånger per år SMHI
Salinitet (PSU) 1975 - 6 gånger per år SMHI