NMÖ, Miljögifter, analys av metaller och organiska ämnen

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom detta delprogram analyseras miljögifter i fiskprover som tagits och lagrats i provbank enligt delprogrammet Miljögifter, provbankning inom programområde Sötvatten.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
KEU, Kalkeffektuppföljning
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1981
-
Pågående
Norrbotten
Kalmar
Kronoberg
Värmland
Gotland
Jämtland
Västra Götaland
Stockholm
Dalarna
Örebro
Skåne
Jönköping
Västernorrland
Gävleborg
Halland
Västerbotten
Blekinge
Södermanland
Västmanland
2011-03-01 13:57
2022-10-13 10:28
IVL Svenska Miljöinstitutet AB