RK, Fiskodling Omne-, Ullånger-, Nätrafjärden

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll, fiskodlingar i Omnefjärden, Ullångersfjärden och Nätrafjärden.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RK, Recipientkontroll
2005
-
Pågående
Västernorrland
2011-03-01 15:23
2019-06-11 19:37
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 B38 SE700994-164317 B38 Nätrafjärden Havet
2 C5 SE700323-164734 C5 Nätrafjärden Havet
3 Mittpunkt Mjältöfjärden sek namn SE699957-163952 Mjältöfjärden sek namn Havet
4 Mittpunkt Norrfjärden SE699555-163227 Norrfjärden Havet
5 Mittpunkt Nätrafjärden SE700501-164501 Mittpunkt Nätrafjärden Nätrafjärden Havet
6 Mittpunkt Omnefjärden SE698529-163530 Mittpunkt Omnefjärden Omnefjärden Havet
7 Mittpunkt Ullångersfjärden SE699109-163651 Mittpunkt Ullångersfjärden Ullångersfjärden Havet
8 OB1 SE698710-163236 OB1 Omnefjärden Havet
9 OB3 SE698472-163406 OB3 Omnefjärden Havet
10 OB4 SE698465-163648 OB4 Omnefjärden Havet
11 Omne 1 SE698644-163257 Omne 1 Omnefjärden Havet
12 Omne 2 SE698564-163219 Omne 2 Omnefjärden Havet
13 Omne 3 SE698480-163414 Omne 3 Omnefjärden Havet
14 Omne 4 SE698502-163739 Omne 4 Omnefjärden Havet
15 Omne 5 SE698753-163241 Omne 5 Omnefjärden Havet
16 S2 SE701007-164150 S2 Nätrafjärden Havet
17 S6 SE700533-164325 S6 Nätrafjärden Havet
18 S9 SE700812-164325 S9 Nätrafjärden Havet
19 UB2 SE699516-163233 UB6 Norrfjärden Havet
20 UB4 SE699130-163920 UB4 Ullångersfjärden Havet
21 V1 SE699058-162601 V1 Ullångersfjärden Havet
22 V2 SE699180-163287 V2 Ullångersfjärden Havet
23 V3 SE699352-163534 V3 Ullångersfjärden Havet
24 V4 SE699817-163708 V4 Mjältöfjärden sek namn Havet
25 V5 SE699437-163293 V5 Norrfjärden Havet
26 V6 SE699132-164032 V6 Ullångersfjärden Havet