NMÖ, Flodmynningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vattenkemisk övervakning i större svenska vattendrag. Används bland annat för att beräkna belastningen på havet via vattendrag (diffus + uppströms liggande punktutsläpp). Belastningsdata används nationellt bland annat som underlag till miljömålsuppföljning, samt internationell rapportering till HELCOM, OSPAR och EEA.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1965
-
Pågående
Västra Götaland
Kalmar
Norrbotten
Uppsala
Gävleborg
Västernorrland
Gotland
Skåne
Västerbotten
Halland
Blekinge
Östergötland
Södermanland
Stockholm
2011-03-01 16:08
2018-09-07 07:49
SLU, Institutionen för vatten och miljö