KEU, Dalarnas län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med kalkeffektuppföljningen är att operativt övervaka effekten av kalkningarna. Kalkning har pågått i Dalarna sedan slutet på 1970-talet och från början provtogs nästan uteslutande sjöar. Från slutet på 1990- och början på 2000-talet har vattendragen börjat provtas frekvent.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Dalarnas län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1977
-
Pågående
Dalarna
Värmland
Örebro
2011-03-03 15:31
2015-05-13 13:57

Undersökningstyper Vattenkemi i vattendrag
Startår 1994 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Järn 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Mangan 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kisel 2009 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2009 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 2009 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2009 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kobolt 2009 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vanadin 2009 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Suspenderade ämnen 1994 2008 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fluor 2009 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Oorganiskt aluminium 2010 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalaluminium 1994 - - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Molybden 1994 1998 - SLU, Institutionen för vatten och miljö