SRK Hedströmmen

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Hedströmmens vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1980
-
Pågående
Västmanland
Dalarna
Örebro
2011-03-09 14:52
2015-04-27 13:47

Undersökningstyper Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – tidsserier
Startår 1980 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 1980 - Var tredje år Länsstyrelsen i Västmanlands län
ASPT 2011 - Var tredje år Länsstyrelsen i Västmanlands län