RMÖ, påväxtalger i vattendrag, Södermanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att beskriva tillstånd och utveckling hos vattendrag, främst med avseende på eutrofiering. Data kommer även att bidra till att förbättra bedömningsgrunderna. Programmet ger underlag till statusbedömning enligt vattenförvaltningen och till miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.
Delprogrammet kommer på sikt att ge en bild av utvecklingen av övergödningen av vattendragen.
Programmet är ett gemensamt delprogram mellan Mälarlänen.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
-
Pågående
Södermanland
2011-05-17 15:27
2016-12-27 16:37
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björksundsbäcken SE651985-158506 Kustområde
2 Blackstabro SE655847-157710 Blackstabro D6 Trosaån
3 Bron mellan Björnnäs och Ådals kvarn SE656909-157696 bron mellan Björnäs och Ådals kvarn D29
4 Enareån SE652124-154047 Målstorp D27 Nyköpingsån
5 Eskilstunaån nedstr. Torshälla SE659028-153872 Eskilstunaån, nedstr Torshälla, 7040 D8 Norrström
6 Kilaån, Koloniområdet SE651362-156566 Kilaån, Koloniområdet D1:2
7 Kilaåns mynning SE651380-156925 Kilaån, C24 1 Kilaån
8 Långhalsen Ålspånga SE653629-154595 Ålspånga, F71 4 Nyköpingsån
9 Lännaån SE657254-156708 Lännaån, Söderlänna D10
10 Nyköpingsån Storhusfallet SE651516-156996 Storhusfallet D0 Nyköpingsån
11 Råckstaåns utlopp SE657010-157800 Råckstaåns utlopp D9 Norrström
12 Slytan SE656941-154556 Slytan D28
13 Storsjöns utl. SE655105-158500 Storsjöns utlopp, A24 D26 Trosaån
14 Storån SE653457-157450 Storån, bron väg 223 D3 Svärtaån
15 Svärtaåns utl. SE651790-157390 Svärtaån, gångbron vid Jvg bron Sjösa skola D2 Svärtaån
16 Tandlaåns mynning SE657330-153505 Tandlaåns mynning, 5030 D7 Norrström
17 Trosaån Marieberg SE653655-159860 Kroka (Marieberg), A29 5 Trosaån
18 Uppströms Norrköpingsväg SE651425-154778 Uppströms Norrköpings väg D30
19 Vedaån SE652905-157972 Vedaån D11 Svärtaån
20 Örboholmsån SE652396-159554 Hagstugan D25 Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Stämån-Lännaån, Länna bruk SE657098-156469 Råcksta å 10 Norrström
2 Sundbyån SE652758-157464 Svärtaån