SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
2009
-
Pågående
Södermanland
Örebro
Östergötland
2011-05-19 15:16
2018-12-13 11:06

Undersökningstyper Hydrografi och närsalter, trendövervakning
Startår 1959 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Hydrologisk regim vattendrag 1959 - Fler än 20 gånger per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1959 - Sex gånger vart tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Från och med 2010 har provtagningen glesats ut till 6 gånger var tredje år vid de flesta provtagningsstationer. Tidigare 12 ggr per år.
Ljusförhållanden 1959 - Sex gånger vart tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Från och med 2010 har provtagningen glesats ut till 6 gånger var tredje år vid de flesta provtagningsstationer. Tidigare 12 ggr per år.
Näringsämnen 1959 - Sex gånger vart tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Från och med 2010 har provtagningen glesats ut till 6 gånger var tredje år vid de flesta provtagningsstationer. Tidigare 12 ggr per år.
Temperaturförhållande 1959 - Sex gånger vart tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Från och med 2010 har provtagningen glesats ut till 6 gånger var tredje år vid de flesta provtagningsstationer. Tidigare 12 ggr per år.
Salthaltsförhållanden 1959 - Sex gånger vart tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Från och med 2010 har provtagningen glesats ut till 6 gånger var tredje år vid de flesta provtagningsstationer. Tidigare 12 ggr per år.
Försurning 1959 - Sex gånger vart tredje år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Från och med 2010 har provtagningen glesats ut till 6 gånger var tredje år vid de flesta provtagningsstationer. Tidigare 12 ggr per år.