RK, Åre Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Åre Kommun
RK, Recipientkontroll
1977
-
Pågående
Jämtland
2011-06-17 13:30
2011-06-17 13:31

Undersökningstyper
Startår 1977 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1977 - 1 gång per år Åre Kommun
Kemisk syreförbrukning, Mn 1977 - 1 gång per år Åre Kommun
Ljusförhållanden 1977 - 1 gång per år Åre Kommun
Vattenfärg 1977 - 1 gång per år Åre Kommun
Grumlighet 1979 - 1 gång per år Åre Kommun
Näringsämnen 1977 - 1 gång per år Åre Kommun
Totalkväve 1977 - 1 gång per år Åre Kommun
Totalfosfor 1977 - 1 gång per år Åre Kommun
Ammonium 1979 - 1 gång per år Åre Kommun
Järn 1979 - 1 gång per år Åre Kommun
Mangan 1979 - 1 gång per år Åre Kommun
Kisel 1979 - 1 gång per år Åre Kommun
Fosfat 1979 - 1 gång per år Åre Kommun
Nitrit 2000 - 1 gång per år Åre Kommun
Temperaturförhållande 1989 - 1 gång per år Åre Kommun
Temperatur 1989 - 1 gång per år Åre Kommun
Särskilda förorenande ämnen 1979 - 1 gång per år Åre Kommun
Nitrat 1979 - 1 gång per år Åre Kommun
Koppar 1979 - 1 gång per år Åre Kommun
Salthaltsförhållanden 1977 - 1 gång per år Åre Kommun
Konduktivitet 1977 - 1 gång per år Åre Kommun
Försurning 1977 - 1 gång per år Åre Kommun
pH 1977 - 1 gång per år Åre Kommun
Alkalinitet 1977 - 1 gång per år Åre Kommun
Sulfat 1979 - 1 gång per år Åre Kommun
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1977 - 1 gång per år Åre Kommun
Klorid 1977 - 1 gång per år Åre Kommun
Kalcium 1979 - 1 gång per år Åre Kommun
Kalium 1979 - 1 gång per år Åre Kommun
Natrium 1979 - 1 gång per år Åre Kommun
Magnesium 1979 - 1 gång per år Åre Kommun
Fluor 1979 - 1 gång per år Åre Kommun
Oorganiskt aluminium 2000 - 1 gång per år Åre Kommun
Totalaluminium 1979 - 1 gång per år Åre Kommun