RK, Åre Kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Åre Kommun
RK, Recipientkontroll
1977
-
Pågående
Jämtland
2011-06-17 13:30
2011-06-17 13:31

Undersökningstyper
Startår 1977 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Övriga biologiska parametrar 1977 - 1 gång per år Åre Kommun
E-coli 1977 - 1 gång per år Åre Kommun
Heterotrofa bakterier 1989 - 1 gång per år Åre Kommun
Koliforma bakterier 1977 - 1 gång per år Åre Kommun