RK, Aitikgruvan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid Aitikgruvan i Gällivare, Boliden AB. Vattenkemi mäts löpande med utökad provtagning i samband med bräddning.
Bottenfauna och elfiske undersöks vart femte år.
Godkänd
2012-03-09 10:01
Uppgifterna i VISS har kontrollerats tillsammans med Boliden.
Sötvatten
Löpande program
Boliden AB
RK, Recipientkontroll
1997
-
Pågående
Norrbotten
2011-11-03 14:00
2022-04-14 12:15
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Leipojoki före Vassara älv SE745396-171721 Leipojoki före Vassara älv 524 Leipojoki Kalixälven
2 Leipojoki uppströms klarningsmagasinet SE745112-171498 Leipojoki uppströms klarningsmagasinet 523 Leipojoki Kalixälven
3 Lina älv - Bron i Dokkas SE745287-173991 Lina älv - Bron i Dokkas 530 Lina älv Kalixälven
4 Lina älv längre nedströms SE745649-173185 Lina älv längre nedströms Lina älv lokal 6 Lina älv Kalixälven
5 Lina älv nedströms Sakajoki SE745494-172366 Lina älv nedströms Sakajoki 532 Lina älv Kalixälven
6 Lina älv-Kirunavägen SE745574-172119 Lina älv-Kirunavägen 527 Lina älv Kalixälven
7 Myllyjoki före inflödet i Sakajärvi SE745133-172672 Myllyjoki före inflödet i Sakajärvi 522 Myllyjoki Kalixälven
8 Myllyjoki uppströms provbrytning Liikavaara östra SE745031-172698 Myllyjoki uppströms provbrytning Liikavaara östra 531 Myllyjoki Kalixälven
9 Sakajoki uppströms skärmdiket SE745379-172398 Sakajoki uppströms skärmdiket 521 Sakajoki Kalixälven
10 Sakajoki vid väg E10 SE745382-172399 Sakajoki vid väg E10 529 Sakajoki Kalixälven
11 Vassara älv uppströms SE745504-171534 Vassara älv uppströms Vassaraälven lokal 3 Vassaraälven Kalixälven
12 Vassara älv, referenspunkt uppströms SE745408-171727 Vassaraälv, referenspunkt uppströms 525 Vassaraälven Kalixälven
13 Vassaraälv, vid stenbron SE745464-172127 Vassara älv vid stenbron 526 Lina älv Kalixälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Laurajärvi SE745158-172923 Laurajärvi Laurajärvi Laurajärvi Kalixälven
2 Sakajärvi SE745370-172403 Sakajärvi Sakajärvi Sakajärvi Kalixälven
3 Sikträsket SE745992-170156 Sikträsket Sikträsket Sikträsket Kalixälven
4 Yli Leipojärvi SE744868-173261 Yli Leipojärvi Yli Leipojärvi Yli-Leipojärvi Kalixälven