NMÖ, Grundvattennätet

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Grundvattennätet omfattar tidsserier med mätningar av grundvattnets nivåförändring. Grundvattennivåer har som längst mätts sedan år 1966 och görs idag totalt vid ca 330 fasta stationer runt om i landet. I VISS finns endast de stationer som är kopplade till vattenförekomster med, det vill säga ca 85 stycken. Dessa stationer fördelar sig på ca 50 vattenförekomster. I de flesta fall rapporterar observatörer in data. För ett mindre antal stationer sker registrering och överföring av data till SGU automatiskt.

Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1968
-
Pågående
Norrbotten
Gävleborg
Värmland
Kalmar
Västra Götaland
Södermanland
Örebro
Halland
Östergötland
Skåne
Dalarna
Jönköping
Stockholm
Västmanland
Västerbotten
Västernorrland
Jämtland
Uppsala
2012-02-17 10:07
2019-10-02 15:11