NMÖ, Hydrologiska grundnätet

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I Sverige finns idag ett hydrologiskt grundnät för observation av aktuellt vattenstånd och vattenföring med cirka 330 stationer, varav omkring 200 ägs av SMHI. Resterande ägs och drivs av vattenkraftindustrin. SMHIs hydrologiska grundnät finns att ladda hem via webbapplikationen VattenWeb.
Godkänd
2019-11-27 13:51
Med avseende på siuationen cykel 2. /måns
Sötvatten
Löpande program
Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
1774
-
Pågående
Norrbotten
Stockholm
Gävleborg
Örebro
Jämtland
Värmland
Västra Götaland
Västerbotten
Kalmar
Södermanland
Västmanland
Västernorrland
Skåne
Blekinge
Jönköping
Dalarna
Kronoberg
Uppsala
Östergötland
Halland
Gotland
2012-03-05 14:32
2019-10-18 11:53

Nivåmätningar i oreglerade lokaler sammankopplade med avbördningskurvor för flödesberäknigar (cm, lokal referens respektiver m3/s). Benämns W/Q.
Undersökningstyper
Startår 0 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Hydrologisk regim vattendrag 0 - Kontinuerlig mätning SMHI
Vattenflöde vattendrag 0 - Kontinuerlig mätning SMHI
Vattennivå vattendrag 0 - Kontinuerlig mätning SMHI
Hydrologisk regim sjöar 0 - Kontinuerlig mätning SMHI
Vattenflöde sjöar 0 - Kontinuerlig mätning SMHI
Vattennivå sjöar 0 - Kontinuerlig mätning SMHI