GRMÖ Grundvattenkemi i Norrland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Gemensamt delprogram för grundvattenövervakning för Norrlandslänen
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2012
-
Pågående
Gävleborg
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
2012-09-13 15:25
2019-06-11 14:13

Ingår i gemensamt delprogram "Grundvattenkemi i Norrland"
Undersökningstyper
Startår 2012 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
pH 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Alkalinitet 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Klorid 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Konduktivitet 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Ammonium 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrat 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Sulfat 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bensen 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
1,2-dikloretan 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Polyaromatiska kolväten (PAH) 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Triklormetan (kloroform) 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Krom 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Trikloreten och Tetrakloreten 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Benso(a)pyrene 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Syrgas 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalcium 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Järn 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kalium 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Natrium 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Mangan 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Magnesium 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fosfat 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Totalaluminium 2012 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nitrit 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFAS 11 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel - enskilt ämne 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bekämpningsmedel - alla ämnen 2009 - Var sjätte år SGU, Sveriges geologiska undersökning